BEČ dobija Muhammed Asad-ov trg

ImageU Beču će naredne godine po prvi put, jedan trg dobiti naziv po
jednom muslimanu. Po novoj odluci Bečke komisije za kulturu, po prvi
put će jedan trg biti nazvan po muslimanu. To je objavljeno u
austrijskim dnevnim novinama " Die Presse". Tako će od iduće godine trg
na glavnom ulazu UNO City-ja biti nazvan "Trg Muhammeda Asada", nazvan
po slavnom islamskom piscu iz Beča, Muhammedu Asadu, koji je u
dvadesetaim godinama prošlog stoljeća prešao na Islam, i koji se
zalagoa za dijalog  izmeðu islamskog i zapadnog svijeta. "To treba da
bude jasan znak za raznolikost Beča i to da je grad oduvijek imao jak
muslimanski život", rekao je Spoe-političar, Omar Al-Rawi.

Preveo Zaim SEJDINOVIÆ

BH Muslim Monitor – Iigmg.de  Ponedjeljak, 17.decembar