Kurban-bajramska hutba muftije Ševka ef. Omerbašića

ImageBajram-namaz
je obavljen u svim džamijama i mesdžidima u Republici Hrvatskoj.
Centralna bajramska svečanost je održana u Zagrebačkoj džamiji gdje je
bajramsku hutbu održao Predsjednik Mešihata, muftija Ševko ef.
Omerbašić.

Cijenjena braćo ovdje u Zagrebačkoj džamiji! Sestre i braćo koji nas pratite posredstvom HRT!
Otkako je Božji poslanik Muhammed alejhis-selam druge godine po hidžri
ili 624. nove ere objavio da je kraj hadžskih obreda 10. zul-hidždžeta
i praznik žrtve, posvećen uspomeni na Božjeg poslanika Ibrahima i
njegovog sina Ismaila, otada pa do sad proteklo je skoro četrnaest
stoljeća. Kako i tada,   tako   i   danas   ovaj najveći   islamski
blagdan neprekidno nadahnjuje vjernike i nudi nove spoznaje i vizije
naše uzvišene vjere. Jučer i danas na Arefatu i Mekki okupilo se oko
tri milijuna hadžija iz svijeta i Saudi Arabije odazivajući se pozivu
na izvršenje pete islamske dužnosti. Posebno nas raduje činjenica da je
ove godine meðu hadžijama i dvadeset iz naše zemlje, čime će nakon
povratka postati potpuni i cjeloviti pripadnici islama. Treba meðutim
konstatirati da unatoč do sada najvećeg broja hadžija iz naše zemlje,
još uvijek se osjeća nedostatak pune svijesti kod naših muslimana prema
ovoj dužnosti. Trebat će uložiti više napora kako bi kod naših vjernika
sazrela svijet o obvezi hadždža. Tu je odgovorna uloga i zadaća, prije
svega, nas imama i muallima, tumača vjere, kako bi svijest o ovoj
obvezi došla do svih koji su je dužni izvršiti.
Cijenjena braćo!
Kada je Svevišnji Allah džellešanuhu naložio Ibrahimu alejhis-selam da
ode na mjesto današnje Mekke i sa sinom Ismailom alejhis-selam sagradi
hram nazvavši ga Bejtullahom-Božjom kućom, teško da je itko mogao
pretpostaviti da će Mekka i Ka'ba biti mjesto najmasovnijeg okupljanja
hodočasnika, posebno s toga što je to mjesto beživotno, u pustinji i
daleko od komunikacija. Otada pa do danas proteklo je preko pet tisuća
godina a vjernici neprekidno dolaze hodočastiti Božju kuću, da bi
svjedočili vječnost Božje istine.
Poštovana braćo!
Muslimani i muslimanke koji na dan najvećeg islamskog blagdana imaju
slobodnih sredstava u visini cijene kurbana dužni su to učiniti, u
skladu s kur'anskom odredbom u kojoj Svevišnji kaže:
"Dali smo ti puno blagodati. Zato klanjaj i kolji (kurban). A onaj koji ti se ruga, gori je
od tebe."
Kurban    je    čin    naše    bogobojaznosti    i predanosti Svevišnjemu, jer Allah kaže:
"Allah
ne potrebuje meso i krv žrtava vaših. Do Allaha dopire vaša
bogobojaznost. Veličajte Ga zbog darova i obraduj dobročinitelje."

Oni koji neće ne će izvršiti obvezu kurbana, a dužni su, propuštaju
najveći čin bogobojaznosti, a bogobojaznost je najsigurniji put do
Božjega zadovoljstva i blagoslova, a Božje zadovoljstvo nama je prijeko
potrebno. Ovom prigodom želimo zahvaliti svim muslimankama i
muslimanima koji su dio kurbana darovali u fond ishrane učenika
Zagrebačke medrese, polaznika vjeronauka i pomoć siromašnima. Time su
učinili veliki i plemeniti čin, a Svemogući, kako kaže u Kur'anu, ne gubi iz vida nagradu dobročiniteljima.
Braćo i sestre!
Iz citiranih, ali i drugih primjera jasno proizlazi koliko islam
insistira na socijalnoj i humanitarnoj brizi prema svima kojima je
potrebita pomoć. Tu brigu posebno iskazujemo tijekom bajramskih dana
počevši prema našim najbližim pa sve do obilaska grobova umrlih i
učenjem fatihe ili jasina, čime ih otimamo od zaborava.

Uvažena braćo!
Bez snažne i dobro organizirane Islamske zajednice mnoge pojedinačne i
kolektivne islamske obveze ne bismo bili u stanju izvršiti, uključiv i
spomenute. Iako je Islamska zajednica posljednjih godina dosta
napredovala u organizaciji poslova i aktivnosti, ne možemo biti u
cjelosti zadovoljni s postignutim. Pred nama je mnogo posla i zadataka
na tom putu. Treba konstatirati da je poznavanje i shvaćanje islama,
njegove povijesti, kulture i teologije, kod naših muslimana nedovoljno.
Djelom je to rezultat objektivnih okolnosti kada je veliki procent
muslimana u prošlom režimu bio sekulariziran, pa je vjera kod njih bila
nazočna samo u neznatnim, uglavnom negativnim tragovima, a dijelom i
našim propustima. Nakon višegodišnjih napora Islamske zajednice možemo
konstatirati da je tendencija sekularizacije u nekoliko smanjena, ali
je još uvijek nepoznavanje naše vjere veliko. Zbog toga i brojne
nedorečenosti i teškoće u shvaćanju islama i njegovog učenja. Otuda i
činjenica da samo nešto više od polovice muslimana u zemlji na neki je
način vezano za Islamsku zajednicu. Tu je velika odgovornost i zadaća
svih u Islamskoj zajednici, a posebno nas imama i vjerskih službenika.
Moramo sve učiniti da nauk islama, njegova povijest, kultura i
civilizacijska dostignuća budu dostupna svima koji se žele upoznati s
njima.
Vjeronauk je najznačajnija obveza Islamske zajednice. Preko četiri
tisuće djece pohaða vjeronauk što u školama, što u mektebima. Roditelji
i vjeroučitelji na ovom zadatku moraju tijesno suraðivati i moramo
djeci pružiti onaj vjeronauk koji će im omogućiti shvaćanje vjere u
vremenu i prilikama u kojima žive. Glavni cilj vjeronauka je da pomogne
djeci da uspiju u životu. Islamska zajednica mora posvetiti mnogo veću
brigu mladima i njihovim pitanjima i problemima. U većini hrvatskih
gradova polovica džemata u namazima su mladi, što nas raduje, ali i
duži da im pružimo sve što možemo.
Uvažena braćo i sestre!
S obzirom da ovogodišnji Kurban-bajram dolazi na kraju godine, potrebno
je, makar ukratko, osvrnuti se na postignute rezultate. Unatoč
objektivnim i subjektivnim teškoćama možemo biti donekle zadovoljni
postignutim rezultatima u ovoj godine. Zabilježili smo najveći broj
vjeroučenika u školama i mektebima otkako se vodi evidencija
vjeronauka. Na poslovima vjeronauka angažiran je do sada najveći broj
muallima i vjeroučitelja a izgradili smo i uredili tri nova vjeronaučna
prostora.
Polučen je vrlo dobar uspjeh u organizaciji mladeži. U proljeće je na
otoku Krku organizirana Druga Konferencija muslimanske mladeži u
Hrvatskoj sa preko dvije stotine učesnika iz svih medžlisa. Bilo je
veliko zadovoljstvo slušati i pratiti njihova razmišljanja i rasprave
po brojnim pitanjima naše vjere.
Prošle godine smo otvorili tri nova mesdžida; u Karlovcu, na otoku Krku
i Bogovolji, i time uvećali prostor za preko 500 četvornih metara.
Najvećim uspjehom smatramo što smo ove godine započeli i završili
gradnju Dječjeg centra u Zagrebu, prvog takve vrste u Islamskoj
zajednici u Hrvatskoj. Vjerujemo da će Centar prvu djecu primiti na
cjelodnevni boravak već početkom slijedeće godine čime roditeljima
pomažemo u zbrinjavanju i odgoju njihove djece.
Poštovane majke i sestre! Cijenjena braćo! Draga djeco!
U Ime Islamske zajednice najsrdačnije Vam čestitam bajramske blagdane.
Prije svega Vama starijima, Vama koji ste prikovani za bolesničke
postelje s željom da čim prije ozdravite, Vama pripadnicima Hrvatske
vojske i policije, Vama koji niste u mogućnosti biti u džamijama i
mesdžidima zbog neizostavnih radnih zadataka, Vama u zatvorima na
izdržavanju kazne. Molim Svevišnjega da ispuni Vaše nade, želje i dove.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
KULLU AMIN VE ENTUM BISIHA VES-SELAME VEL-AFIJE
URIME ME FAT BAJRAMIN
BAHTALO BAJRAMO