U Srbiji 401 partija

Image U Srbiji deluje 401 stranka, a od 1990. godine je 35 partija izbrisano
iz registra političkih organizacija.

Za rešenje o upisu političke
organizacije u registar plaća se administrativna taksa od 9.050 dinara.
Prema podacima iz registra političkih organizacija, koji se vodi u
Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, poslednja
registrovana stranka su Nezavisni socijaldemokrati iz Beograda, a lice
ovlašćeno da je predstavlja je Zoran Dragišić. Istog dana, 13.
decembra, registrovan je i Demokratski pokret Leskovac, koga zastupa
Dejan Mitić. Nove stranke su i Demokratska unija Albanaca iz Bujanovca,
koju predstavlja Adem Asani, Integracija-Republikanska partija iz
Lazarevca, na čijem je čelu Vladan Stanojević, i Zeleni Srbije, čija je
vodeća ličnost bivši ministar Jordan Aleksić. Meðu novoregistrovanim
strankama je i Komunistička partija Srbije, sa sedištem u Beogradu.
Lica koja zastupaju i predstavljaju tu stranku su Desimir Popović i
Vojislav Radojević. (FoNet)