Pokret Muslimansko bratstvo u Egiptu objavio nacrt partijske platforme

ImagePrvi put, pokret Muslimansko bratstvo u Egiptu
objavio je nacrt partijske platforme, ali sa različitim gledištima o
svojoj političkoj poziciji. Ova platforma promoviše
slobodu izražavanja i politički pluralizam.

Od svog osnivanja u Egiptu 1928. godine, pokret
Muslimansko bratstvo zagovarao je islamsko tumačenje Kur'ana i poslanika Muhameda kao osnovu za porodični život muslimana, društvo i državu.
Pokret zvanično odbacuje nasilje kao način za postizanje političkih
ciljeva uz izuzeće borbe sa onima koji se smatraju okupatorima njihove
zemlje. Tokom godina, Muslimansko bratstvo postalo je višenacionalna
sunitska islamistička organizacija – najveća opoziciona politička grupa
u mnogim arapskim zemljama i, sudeći prema mišljenju mnogih eksperata,
jedna najuticajnijih na svetu. Decenijama, Muslimansko bratstvo nije
objavljivalo zvaničnu političku platformu zato što je to pokret, a ne
partija i zato što su političke partije sa verskim platformama sada
dozvoljene u Egiptu. Medjutim, nedavno je objavila nacrt svoje prve
političke platforme koja je mnogim političarima i stručnjacima pružila
razloge za primedbe. Egipatski politikolog Amr Hamzavi je iz
Karnegijeve zadužbine ovde u Vašingtonu.

«To će zavisiti od Muslimanskog bratstva u ovom posebnom slučaju da
odluči kojim pravcem će krenuti – da li žele da prihvate više
demokratske ideale, standarde i procedure ili će zadržati svoj mešoviti
stav sa nekih demokratskim i nekim veoma nedemokratskim komponentama».

Hamzavi kaže da dok ta organizacija ističe slobodu izražavanja i
veroispovesti, prava na svojinu i načelo da su gradjani izvor državnog
suvereniteta, platforma Muslimanskog bratstva poziva na uspostavljanje
saveta verskih poglavara koji bi bio konsultovan pre usvajanja zakona.
Sudeći prema Amr Hamzaviju, koji je govorio na nedavnoj konferenciji o
Muslimanskom bratstvu, održanoj u Karnegijevoj zadužbini, takav savet
bi mogao da potisne predsednika i parlament po pitanjima koja zadiru u
islamsko pravo.

«To je veoma kontroverzno pitanje koje je pokrenulo veliku
diskusiju. Tome su se usprotivili i u pokretu i van njega ali, pošto to
u osnovi kompromituje gradjansku prirodu države gurajući Egipat u
teokratiju iranskog tipa».

Sudeći
prema iskustvu islamističkih partija u Maroku, Jordanu i Jemenu, mnogi
analitičari očekuju da će platforma Muslimanskog bratstva zagovarati
funkcionalnu odvojenost izmedju bratstva kao političke partije i šireg
socijalnog i verskog pokreta. Oni ističu da bi, ukoliko Muslimansko
bratstvo namerava da se integriše u politički sistem Egipta, trebalo da
uči od ostalih islamističkih pokreta time što će prihvatiti mnogo više
demokratski orijentisanu agendu. 

voa news – Islamskazajednica.org