Britanci dopustili poligamiju muslimanskih državljana

ImageVlada Velike Britanije je proglasila da poligamni muslimanski brakovi mogu biti formalno priznati, iako je mnogoženstvo
i dalje zakonski nedopustivo. Uvjet priznanja je da poligamni brak bude
sklopljen u zemlji gdje je takvo nešto legalno. 

Za prvu ženu muž će
dobivati ‘državnu subvenciju’ od 92 funte, a za svaku sljedeću tek
trećinu tog iznosa, tj. 33 funte. Ako muškarac ima četiri žene, što je
i najveći mogući broj koje može oženiti prema muslimanskim propisima,
godišnje će utržiti 10.000 funti državnog novca. Daily Mail   
www.monitor.hrPermalink