IZGRADNJA ISLAMSKOG CENTRA U MOSTARU MEÐU PRIORITETIMA

ImageSkupština
Medžlisa IZ Mostar, u prisustvu više od 100 članova, u subotu 9.2.2008.g.,
visokom ocjenom podržala je krajnje transparentan rad Izvršnog odbora u protekloj,
te na osnovu svrsishodne i temeljite rasprave označila smjernice rada u
narednoj godini.

Medžlis
IZ Mostar je u protekloj godini posebanu pažnju usmjerio obnovi objekata, njihovom
održavanju, pripremi dokumentacije, traženju dozvola za rekonstrukciju i
gradnju te poboljšanju kadrovske strukture zaposlenih. Konstatirano je da
radovi na rehablitaciji džamije Ali paše Rizvanbegovića na Buni teku
predviðenom dinamikom, te da će prva faza, izgradnja osnovnih zidova, uskoro
biti privedena kraju. Rekonstrukcija Ibrahim ef. Roznamedžijine medrese, po
osnovi ulaganja zakupaca je dovršena. Njena obnova umnogome će upotpuniti
„izgubljenu sliku" grada Mostara.

P2090041)

     U
prošloj godini svečano su otvorene obnovljene džamije u Kruševljanima i
Žuljima, izgraðeni mesdžidi u Kozicama i Pograðu, dok je obnova Čučkove džamije
u gradu Nevesinju polovično uraðena. Pokrenut je projekat i realizirana prva
faza arheoloških iskopavanja na lokalitetu blagajske tekije koji je od višestrukog
značaja, ne samo za Islamsku zajednicu već i za širu društvenu u našoj
zemlji.  U prošloj godini Medžlis IZ
Mostar izdvojio je 6000 KM za stipendiranje pet studenata. Ista dinamika
stipendiranja studenata je utvrðena i za tekuću godinu. Mektebska nastava u
odnosu na predhodnu (2006). god. bilježi bolje rezultate po broju upisanih i
redovnih polaznika, učenika u sufari i Kur'anu, te onih koji su okončali učenje
hatme.

     Reaktivirajući
rad Karaðozbegove biblioteke, obogaćivanjem bibliotečko-knjižnog fonda,
imenovanjem Savjeta i stvaranjem pretpostavki da bude dostupna javnosti na korištenje,
Medžlis je nastavio poboljšavati uvjete educiranja i informiranja članstva o
vjerskim i naučnim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i šire.

     Fokus
rada Medžlisa Islamske zajednice u narednoj godini biće usmjeren na promociju i
unapreðenje mektebske nastave, radu na kontunuiranoj edukaciji imamskog kadra, na
istrajavanju u legitimnom zahtjevu izgradnje Islamskog centra u Mostaru,
podršci revitalizacije objekata na cijelom području, posebno na rubnim
djelovima općine Mostar i Nevesinje, te pažnji povratničkim džematima.

     Sistematičniji  i efikasniji metodi, neophodni za prikupljanje
članarine i konkretniji uvid u članstvo, jedna je od prioritetnih zadaća Medžlisa
IZ Mostar. U tom procesu umnogome će pomoći iskustvo stečeno u eksperimentalnom
projektu uvoðenja džam'atskih matičnih knjiga koji je proveden u džema'atu
Zalik U narednoj godini planirano je da se ovaj projekat realizira i u svim
drugim džema'atima na području Medžlisa. 

Hasan
Eminović