Na sastanku predstavnika Islamske zajednice u BiH i Srpske pravoslavne crkve, održanom u Bijeljini,

ImageNa sastanku predstavnika Islamske
zajednice u BiH i Srpske pravoslavne crkve, održanom u Bijeljini, dogovoreno je
da se uskoro počne s izmještanjem Pravoslavne crkve iz dvorišta Fate Orlović u
Konjević-Polju.

Tom prilikom naglašeno je kako će se
crkva izmjestiti na prostor Tržnog centra AD Guber, dvadesetak metara dalje od
lokacije na kojoj se sada nalazi.
Predsjednik Osnovnog suda u
Srebrenici Hajrudin Halilović, gdje se vodi postupak po tužbi Fate Orlović,
ističe da je zemljište Tržnog centra prodano, ali se ne može prenijeti na
drugog vlasnika jer se zemljište vodi na Bošnjacima iz Nove Kasabe.
Vlasnici su Salko i Melka Æizmić,
Æamila Hadžić, Mujo, Mustafa, Rašida i Šaban Karamujić i svi su umrli, a da
nisu ostavili punomoć ni prenijeli nasljedstvo.
"Postupak oko premještenja
crkve na ovu lokaciju može potrajati veoma dugo. Nasljednici, bliži članovi
obitelji umrlih su za sada nedostupni jer ih se većina nalazi u Americi ili
nekoj europskoj zemlji. Postupak se može provesti tek ako neko od nasljednika
pokrene smrtovni list", rekao je Halilović.
Povratnica Fata Orlović napominje
kako nju ne zanima nova lokacija. Putem Osnovnog suda u Srebrenici traži pravdu
i želi da se donese pravosnažna odluka o uklanjanju nelegalno izgraðenog
objekta Pravoslavne crkve iz njenog dvorišta.

(Fena)