Reagiranje kabineta Reisu-l-uleme povodom oglašavanja OSCE-a

ImageOSCE U BiH SE PRIDRUŽIO ANTIISLAMSKOJ HISTERIJI
Autor: Bosnjaci.Net
Povodom oglašavanja OSCE (Organizacija za sigurnost i i
kooperaciju u Europi) u Bosni i Hercegovini, kojeg je prenijela
glasnogovornica Mersiha Čaušević-Pondžić, o pitanju vjerske pouke u
predškolskim ustanovama, Kabinet reisu-l-uleme se oglasio saopćenjem u
kojem se kaže:

– Kabinet reisu-l-uleme je iznenaðen da tako ugledna meðunarodna
organizacija kao što je OSCE nema pravog uvida u stanje odnosa u
bosanskohercegovačkom društvu, ali ima krive predrasude o islamu. Jer,
svojim oglašavanjem OSCE ne samo što ignorira zakonsko pravo roditelja
da odgajaju svoju djecu po vlastitom uvjerenju od roðenja do
punodobnosti, već podstiče i druge da to čine. Riječ je o OSCE-ovoj
negativnoj percepciji islama. Naime, OSCE navodi kao glavni razlog
protiv prava roditelja „saznanja da bi takvi sati bili u potpunosti
islamski orjentirani.“
OSCE u Bosni i Hercegovini je izgubio kredibilitet
Dakle, problema ne bi bilo ako ne bi bilo islama. Kabinet reisu-l-uleme
je zatečen saznanjem da je OSCE „u potpunosti antiislamski orjentiran“.
Primjerenije bi bilo da je OSCE ostao izvan ove debate, koja je sasvim
normalna u demokratskom društvu, nego što se uključio na pristrasan
način koji ima naznake islamofobije. Žao nam je što je tim činom OSCE u
Bosni i Hercegovini izgubio od svog kredibiliteta i što se pridružio
općoj antiislamskkoj histeriji.
Meðunarodni predstavnici doðu u BiH sa predrasudama o islamu
Kabinet reisu-l-uleme je posebno iznenaðen OSCE-ovim nepoznavanjem
običaja bosanskohercegovačkog društva te nepoštivanjem kulture
dijaloga. Jer, stvarna “prijetnja osnovnim slobodama garantiranim
Ustavom ove zemlje“ je OSCE-ova percepcija islama i bosanskih
muslimana, koji su na svojoj vlastitoj koži osjetili šta znači kad neki
meðunarodni predstavnici doðu ovdje sa predrasudama o islamu i
muslimanima (genocid).

Bez obzira na OSCE-ove predrasude odgajat ćemo djecu u duhu plemenitih vrijednosti islama
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će nastaviti misiju širenja
dobra i odvraćanja od zla bez obzira na OSCE-ove predrasude, jer svaki
čovjek ima neotuðivo pravo na život, vjeru, slobodu, imetak i čast.

Naša djeca su nama dar Božji i zato ćemo ih odgajati u duhu plemenitih
vrijednosti islama bez straha od bilo koga, osim straha od Uzvišenog
Allaha, kaže se u saopćenju Kabineta reisu-l-uleme Islamske zajednice u
BiH.