ZNAČAJNE NOVINE U INTERNET PRZENTACIJE GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

ImageGazi
Husrev-begova biblioteka u Sarajevu u posljednje vrijeme čini značajne napore u
pravcu internet prezentacije raznovrsnog rukopisnog i književnog blaga koje
čuva u svojim riznicama u cilju što jednostavnijeg pristupa zainteresiranih
putem globalne mreže.

Pored kontakt-informacija, tekstova o
historijatu GH biblioteke i tekućih aktivnosti, na internet stranici ove naše
važne kulturne institucije http://www.ghbibl.com.ba,
posljednjih sedmica ponuðene su nove informacije i otvorene nove kategorije.

     Prema riječima dr. Mustafe Jahića
direktora GH biblioteke, premda je još uvijek u toku proces osvježavanja
sadržaja i postavljanja novih kategorija, posebno informacija o fondovima
Biblioteke, koje će se pojaviti narednih dana, u novoformiranoj kategorij
"Sa rafova GH biblioteke" postavljat će se tekstovi i radovi iz
starih časopisa i listova čija starost dostiže i po 100 i više godina, zatim
prikazi rukopisa koje objavljuje hafiz Haso Popara u listu Preporod.

     Direktor Jahić naglašava kako je intencija
da se putem interneta poveže naša dijaspora sa našom bogatom tradicijom,
rukopisnom i štampanom graðom koja se čuva u GH biblioteci, starim tekstovima i
člancima koji se ne mogu pronaći na drugim mjestima.

     U ovoj fazi
internet prezentacije omogućen je uvid u sadržaje svih 15 svezaka kataloga
arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa koje je izdala GH
biblioteka, uvid u sadržaj 14 godišta anala i drugih štampanih izdanja GHB, dok
u foto-galeriji posjetioci mogu pogledati neke od izvanredno ukrašenih i
raritetnih rukopisa koji se čuvaju u Biblioteci. 

www.rijaset.ba