USKORO PRIJEVOD KUR'ANA ZA DJECU

Image Novi prijevod Kur'ana, koji će izaći
sljedećeg ponedjeljka, treba pripomoći demokratskom shvatanju islama. Knjiga je
posebno posvećena muslimanskoj djeci i omladini koji su odrasli u Njemačkoj.

Za kršćanstvo dječija Biblija nije ništa
posebno, kao što ni za Jevreje mala Tora za djecu nije posebna stvar. No,
prevod Kur'ana koji je posebno posvećen najmlaðim, jeste. Lamya Kaddor i Rabeya
Müller, koje su završile Fakultet islamskih nauka, izdvojile su neke od ukupno
šest hiljada ajeta iz Kur'ana i ponovo ih složile po različitim temama kao što
su Bog, Muhammed, istorija stvaranja, ali i žene.
Zbir tekstova ukazuje na shvatanje islama
dviju naučnica: „Jasno je da mi islam shvatamo kao miroljubivu vjeru. Kod nas svrha
Islama nije pozivanje ljudi na Džihad i na povremeno bacanje bombi.
Po našem mišljenju Kur'an ne poziva na
podvrgavanje žena, iako postoji taj poznati ajet u kojem piše da žena treba da
stoji jedan stepen ispod muškarca. Mi smatramo da se neki ajeti danas moraju
drugačije interpretirati. Moramo unapreðivati islam."
Mora se priznati da reformistički stavovi
slični ovima ne dijele svi muslimani, ali će tokom rasprave o integraciji
islama u zapadnim društvima postati sve prisutniji. Islam je u Evropi zbog
masovne migracije prerastao u pitanje na koje se još uvijek traže odgovori.
Poseban problem predstavlja pitanje kako se islam uklapa u zapadne vrijednosti
kao što su demokratija, ljudska prava, te jednakopravnost muškarca i žene.
Muslimanska djeca su pod znatno većim
uticajem vjere nego što su to kršćanska djeca, tvrdi Lamya Kaddor. Upravo iz
tog razloga je važno da se djeci održava vjerska nastava. Sa jedne strane je
ona važna za njihovo samopouzdanje. Sa druge strane moramo iskoristiti priliku
da  tokom nastave sa djecom razgovaramo o njihovim problemima. Recimo o
pitanju da li muslimanka smije lakirati nokte. 

„Religija
je privatna stvar"

Lamya Kaddor iz vlastitog iskustva zna
koliko takva pitanja znače. Roðena je u Njemačkoj kao kćerka sirijskih
migranata. Roditelji su je odgajali u vjerskom duhu, već sa tri godine je znala
citirati suru iz Kur'ana. U svojoj 29. godini je na Univerzitetu u Münsteru
preuzela poziciju šefice Odsjeka za islamsku vjersku pedagogiju i istovremeno predavala
vjeronauk.

     Prema mišljenju ove vjernice religija je
privatna stvar:  „Klanjam, postim, da. Držim se moralnih pravila islama
kojih bi se držao i svaki ateista, recimo poštovanja drugih ili govorenja
istine. To su univerzalne vrijednosti koje se ne tiču samo muslimana. Za mene
vjera više predstavlja spiritualnost, ne samo praktikovanje. Neke stvari i sama
ne praktikujem, recimo ne nosim maramu. Meni vjera više služi kao podrška, a ne
kao dominirajuća … u mom životu."

     „Kur'an za djecu i odrasle" koji će u
ponedjeljak stići u njemačke knjižare, pruža mogućnost rasprave i o takvim
pitanjima.    

(www.dw-world.de)