IZNAÆI MOGUÆNOSTI EFIKASNIJEG UPRAVLJANJA VAKUFSKOM IMOVINOM

Image U organizaciji Vakufske direkcije Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini održan je u srijedu, 19. marta 2008. godine u Sarajevu
jednodnevni okrugli sto na temu "Povijest, pravo i perspektiva
vakufa".  U
uvodnom obraćanju reisu-l-ulema
dr. Mustafa ef. Cerić je kazao da se organizacijom
okruglog stola želi inicirati novi pristup instituciji vakufa.

U organizaciji Vakufske direkcije Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini održan je u srijedu, 19. marta 2008. godine u Sarajevu
jednodnevni okrugli sto na temu "Povijest, pravo i perspektiva vakufa".

     U
uvodnom obraćanju reisu-l-ulema
dr. Mustafa ef. Cerić je kazao da se organizacijom
okruglog stola želi inicirati novi pristup instituciji vakufa, a jedan od
ciljeva okruglog stola jeste prezentiranje smjernica i vizije kakav želimo
imati vakuf u budućnosti.

    
Reisu-l-ulema je podržao napore Vakufske direkcije u pravcu onemogućavanja
donošenja zakona kojim bi se omogućila prodaja ili privatizacije vakufske
imovine.

vakuf-okruglisto

     U
nastavku seminara dr. Enes Ljevaković govorio je na temu "Institucija
vakufa u šerijatskom pravu", mr. Senad Æeman u referatu "Vakufi i
fondacije u svijetu i kod nas, sličnosti i razlike" dao je komparativnu
analizu statusa fondacija i vakufa i zakonskih rješenja i mogućnosti koje se
odnose na ovu problematiku, zalažući se za donošenje Zakona o vakufu.

     Esad
Hrvačić u radu "Pravno utemeljenje vakufa u Bosni i Hercegovini"
govorio je o pravnom aspektu uvakufljavanja, zakonskim ograničenjima i
poteškoćama sa kojima se susreće Vakifska direkcija u svakodnevnom radu, dok je
Nezim Halilović kroz referat "Historijat vakufa u Bosni i Hercegovini,
trenutno stanje i perspektiva" izložio poziciju vakufa i Vakufske
direkcije u upravljanju vakufskom imovinom u sadašnjim okolnostima i naznačio
moguće perspektive razvoja.

     Mustafa
Vatrenjak analizirao je "Gazi Husrev-begov vakuf –  uticaj na razvoj društvene zajednice", dr.
Šukrija Ramić u referatu "Vakuf u savremenom dobu" govorio je o novim
oblicima i područjima prema kojima se treba okretati i fokusirati u upravljanju
i investiranju vakufskih dobara. Mirza Muhasilović govorio je na temu
"Unaprijeðenje i razvoj vakufa".

vakuf-pkrugli sto

     Nakon
izloženih referata i diskusija okrugli sto je ocijenjen veoma uspješnim, jer je
otvorio nove pravce i perspektive za razvoj vakufa. Iznešeni prijedlozi i
sugestije bit će od značajne pomoći Vakufskoj direkciji u njenim budućim
aktivnostima i strategiji razvoja vakufa.

     Na
kraju okruglog stola usvojeni su sljedeći zaključci: 

ZAKLJUČCI

sa
Okruglog stola na temu „Povijest, pravo i perspektiva vakufa"

od
19.03.2008. godine 

     1. U
povodu 100-godišnjice autonomnog upravaljanja vakufskom imovinom u BiH, 2009.
godinu proglasiti godinom vakufa, a Vakufska direkcija da tim povodom pripremi
prigodne programe.

     2. Vakufska
direkcija će uz pomoć ekspertnih timova izraditi dokument koji će uključiti
rješenja iz oblasti šerijatskog prava, pozitivnog prava i organizaciono-ekonomskog
upravljanja vakufima.

     3. Početkom
aprila 2008. godine, organizirati sastanak sa bošnjačkim predstavnicima u
parlamentima entiteta i države.

     4. Iznaći
mogućnosti efikasnijeg upravljanja vakufskom imovinom na svim nivoima u
Islamskoj zajednici, uz ingerenciju Vakufske direkcije.

     5. Publikovati zbornik
referata i diskusija sa zaključcima.

www.rijaset.ba