ZASJEDAO SABOR ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA AUSTRALIJE

Image U subotu 24. maja 2008. god. u Brizbejnu
(Brisbane) održano je redovno zasjedanje Sabora Islamske zajednice Bošnjaka
Australije.  Domaćin zasjedanja Sabora
ovoga puta bila je Bošnjačka islamska zajednica ‘Eight Mile Plains’ na čelu sa
predsjednikom gosp. Ahmedom Eljazovićem i imamom Sifet ef. Omerovićem.
Zasjedanje Sabora trajalo je više od 6 sati.

     U subotu 24. maja 2008. god. u Brizbejnu
(Brisbane) održano je redovno zasjedanje Sabora Islamske zajednice Bošnjaka
Australije.  Domaćin zasjedanja Sabora
ovoga puta bila je Bošnjačka islamska zajednica ‘Eight Mile Plains’ na čelu sa
predsjednikom gosp. Ahmedom Eljazovićem i imamom Sifet ef. Omerovićem.
Zasjedanje Sabora trajalo je više od 6 sati.

     Saboru su prisustvovali slijedeći
predstavnici bošnjačkih džemata širom Australije: hadži Sajit Smajić –
predsjednik bošnjačke islamske zajednice (Perth, Zapadna Australia), hadži
Ibrahim Karamujić, predsjednik Bošnjačkog islamskog centra Deer Park
(Melbourne, Victoria) Muhamed ef. Ðidić, imam (džemat Deer Park – Melbourne,
Victoria), Vehbija Džafić, predsjednik bošnjačke islamske zajednice Noble Park
(Melbourne, Victoria), Ahmed Eljazović, predsjednik bošnjačkog islamskog centra
‘Eight Mile Plains’ (Brisbane, Queensland) Ahmed Bešić (Brisbane, Queensland),
Sifet ef. Omerović, imam džemata Brisbane (Brisbane, Queensland),
Osman Softić, Australsko-bošnjačka islamska zajednica ‘Gazi Husrev-beg’ i
predsjednik Mešihata (Sydney, NSW), Salih ef. Mujala, glavni imam, (imam džemat
Penshurst – Sydney, NSW), Jasmin ef. Bekrić, imam (džemat Smithfield – Sydney, NSW).

mesihat-australija1

     Nakon dočeka delegata na aerodromu Brisbane – od kojih su neki morali putovati čak 5 sati
avionom (Perth
na zapadnoj obali Australije) te smještaja i kraćeg odmora, delegati su se
uputili ka Logan Road-u u južnim predgraðima Brizbana koji krasi visoka kupola
bošnjačkog islamskog centra u izgradnji. Nakon dočeka od strane domaćina i svečanog
ručka uslijedio je obilazak džamije i islamskog centra koji se nalaze u
finalnoj fazi izgradnje. Nakon razgledanja objekta džamije delegati su
pristupili radu.

     Zasjedanje je otvoreno učenjem odlomka iz
Kur'ana. Na dnevnom redu zasjedanja našla su se slijedeća pitanja:

1.     
Izvještaj glavnog imama o vjersko-prosvjetnom radu Mešihata
(koordinacionog tijela islamske zajednice Bošnjaka Australije),

2.     
Izvještaji predsjednika i sekretara Mešihata te izvještaj blagajnika Mešihata
o financijskom poslovanju Mešihata u proteklom periodu izmeðu dva zasjedanja,

     Izvještaji Mešihata obuhvatili su veliki
broj aktivnosti, meðu kojima su bile akcija zekata i sadekatul-fitra, akcija
kurbana, stipendiranja studenta FIN-a
i ostalih islamskih institucija u
BiH, posjete glavnog imama pojedinačnim džematima, islamskim manifestacijama, organizaciji
posjeta iz BiH
meðu kojima su spomenute posjete: Hadžema Hajdarevića,
Nedžada Latića, dr. Bećira Macića te posjete reisu-l-uleme prof. dr. Mustafe
ef. Cerića.

     U izvještaju je takoðe navedena financijska i logistička podrška Mešihata
projektima štampanja i promocija knjiga bošnjačkih autora u Australiji
:
Alije Resulovića, prof. mr. Habiba Mandžića, dr. Džavida Haverića, Ibre
Suhopoljca, (Mešihat je ko-sponzorirao projekat ‘Veče Bošnjačke kulture
stvarane u Australiji’ a pojavio se i kao vodeći sponzor i pokrovitelj obilježavanja
10. godisnjice obilježavanja genocida u Srebrenici i u tu svrhu održane
konferencije na Sydney University. Istaknuta je i podrška Mešihata projektu Bošnjaci.net,
udruženju Preporod, te podrška projektu bošnjačke trilogije  "Hod Sudbine" autora akademika prof. dr.
Bajrama Redžepagića.

mesihat-australija

     U izvještaju su takoðe pomenuti projekti u
kojima je Mešihat učestvovao u saradnji
sa Vijećem BiH Organizacija Australije
pod vodstvom gosp. Senade Softić-Telalović.
Radi se o seminarima održanim u Melburnu i Perthu sa ciljem obavještavanja i
osvješćivanja Bošnjaka u pogledu aktuelnih zakona Australije donesenih nakon
11. septembra 2001., a koji se tiču statusa muslimana u Australiji. Ovim
forumima prisustvovali su i najveći državni predstavnici, meðu kojima ministar
za etnička pitanja u zapadnoj Australiji kao i najviši predstavnici različitih
vladinih agencija uključujući i predstavnike policijskih snaga, zakonodavnih
službi i sl.

     Značajno mjesto u izvještaju Mešihata
pripalo je meðureligijskoj suradnji za koju se zalagao Mešihat. Istaknuti
su zajednički projekti sa slijedećim organizacijama: Australian Intercultural
Society u Melbourne-u, Affinity Intercultural Foundation, Jewish Board of
Deputies of NSW, Uniting Church, Universal Peace Federation, Australian Islamic
Friendship Association, Human Appeal International. Pomenut je i doprinos Mešihata  prvoj konferenciji imama Australije koju je
organizirala federalna vlada Australije u izvedbi Austtralian Multicultural
Foundation, zatim aktivna participacija Mešihata u ‘Abrahamic Conference" kao i
u "Together for Humanity Foundation" organizacije koja je posebno aktivna na
planu suzbijanja diskrimanicije i rasizma te koja je pokazala velike rezultate
na planu izgradnje i očuvanja harmonije meðu različitim etničkim i vjerskim
skupinama koje žive u Australiji.

     Dio izvještaja sadržavao je informacije o humanitarnom radu Mešihata kao
kordinatora akcija prikupljanja pomoći za: zemljotres u Bamu (Iran),
zemljotres u Pakistanu, Tsunami (Aceh – Indonezija- ova akcija realizirana je u
suradnji sa indonežanskom zajednicom i konzulatom Republike Indonezije u
Sydneyu), pomoć porušenom Libanonu, pomoć za Memorijalni centar Potočari, pomoć
za izgradnju džamija u BiH. Istaknuti su kontakti i suradnja s ambasadama Indonezije, USA,
islamskih zemalja, različitim islamskim institucijama Australije, državnim
organima i sl.

     Nakon izvještaja Mešihata, izvjestaje su
takoðe podnijeli prisutni imami i predsjednici bošnjačkih džemata o aktivnostima
naših džemata širom Australije. Ovi izvještaji obuhvatili su: broj članova, graðevinske
projekte, vjerske aktivnosti, rad s omladinom, tribine, forume, predavanja i sl.,
suradnju s organima vlasti (opština/država), islamski odgoj i obrazovanje i dr.

     Nakon diskusije, razmatranja i usvajanja
izvještaja uslijedili su izbori za članove izvršnog tijela Mešihata.

     Sabor je dao povjerenje dosadšnjem sastava
izvršnog tijela Mešihata. Za predsjednika Mešihata ponovo je jednoglasno
izabran mr. Osman Softić, za sekretara Sifet. ef. Omerović, za blagajnika
Jasmin ef. Bekrić. Dato je takoðe povjerenje glavnom imamu Salihu ef. Mujala i
njegovom zamjeniku mr. Ibrahimu ef. Omerdiću (Ibrahim ef. Omerdić je zbog
preseljenja na ahiret njegove majke morao odsustvovati sa sjednice). Za
koordinatora projekta organizacije hadža imenovan je Muhamed ef. Ðidić. Ovom
prilikom je takoðe proučena i Fatiha pred dušu majke zamjenika glavnog imama
Ibrahima ef. Omerdića (imam Islamske zajednice Noble Park-Melbourne).

     Potom je uslijedio niz različitih prijedloga
od kojih će usvojene prijedloge Mešihat implementirati u narednom mandatu. Meðu
pomenutim prijedlozima izdvajamo slijedeće: profesionalizacija Mešihata
(uposljavanje profesionalnog administravnog radnika), štampanje odvojenih
apoena za zekat od onih za sadekatul-fitr, usaglašavanje datuma obilježavanja
bajrama, pro-aktivni angažman Mešihata i svih džemata u borbi protiv pošasti
alkohola i droga meðu mladim Bošnjacima za čiju provedbu bi Mešihat dodjelio
poseban grant, aktivniji rad na suzbijanju ekstremnih i devijantnih učenja
kojima podliježu neki segmenti mlaðih Bošnjaka, štampanje biltena Mešihata,
izrada web stranice Mešihata, uvoðenje članarine, organizacija hadža za Bošnjake
sistemom (grupa u grupi) gdje bi svake godine vodič naših hadžija iz Australije
bio jedan bošnjački imam, profesionalniji pristup aktivnostima na planu očuvanja
islamske porodice meðu Bošnjacima Australije, aktivniji rad sa omladinom –
organizacija češćih foruma, tribina i predavanja u tu svrhu, pokretanje
inicijativa ‘postom protiv alkohola i droge’ i slično, zatim još bolje
uvezivanje bošnjačkih omladinskih krugova širom Australije pod okriljem Islamske
zajednice, pažljiviji odabir gostiju iz BiH, organizacija večeri ilahija i
kasida, omladinskih kampova (izleta), sinhronizacija humanitarnih akcija,
prevenstveno pomaganje (džemat-džematu u Australiji) posebno u vrijeme kada se
svaki ovdašnji džemat u Australiji nalazi u fazi izgradnje višemilionskih
vakufskih objekata npr. (kupovina vakufskog zemljišta, izgradnja džamija,
islamskih centara, sportskih centara, imamskih kuća i sl.), apel bošnjačkim džematima
da se uključe u rad šire islamske zajednice Australije kroz državna islamska
vijeća (Councils) te Australsku islamsku federaciju (AFIC)  – krovnu instituciju Muslimana Australije.

     Zasjedanje je završeno učenjem Kur'ana i
dovom. Sutradan, u nedjelju 25. maja, bošnjački džemat u Brisbanu priredio je
veliki bošnjački teferič (picnic) na kome je bilo prisutno više od 300 Bošnjaka
ovog australskog grada. Prisutnima su se tom prilikom prigodnim riječima
obratili: glavni imam Salih ef. Mujala, predsjednik Mešihata Osman Softić,
blagajnik Mešihata Jasmine ef. Bekrić, koordinator za hadž imam Muhamed ef. Ðjidić,
sekretar Mešihata Sifet ef. Omerović te hadži Sajit Smajić, predsjednik IZ u
Perthu. Pomenuti su se u svojim kraćim nastupima zahvalili džematlijama
Brisbana na profesionalnoj organizaciji, lijepom dočeku i gostoprimstvu i čestitali
domaćinima na uspjehu izgradnje bošnjačkog islamskog centra – zasigurno najvećeg
ove vrste u Australiji a sasvim sigurno jednog od najljepših i najvećih u bošnjačkoj
dijaspori uopće.

     Mešihat se zahvaljuje svim delegatima koji
nisu žalili vremena i truda kako bi dva dana proveli družeći se zajedno u radu
na jačanju i razvoju te očuvanju jedinstva bošnjačke islamske zajednice u
Australiji. Mešihat se takoðe posebno zahvaljuje domaćinima (upravi islamske
zajednice u Brisbanu) na uspješnoj organizaciji i toploj dobrodošlici te domaćinskom
prijemu a posebno džematlijama Brisbana na odazivu velikom bošnjačkom teferiču
od kojeg je sav prihod bio namijenjen izgradnji džamije.

     Moleći Allaha dž.š. da nas pomogne u radu,
zajedništvu i implementaciji zaključaka sa sjednice, izražavamo tople selame
svim članovima islamske zajednice i svim Bošnjacima.

Press služba Mešihata Islamske zajednice
Bošnjaka Australije

www.rijaset.ba