Novi proces zbog Srebrenice

Image U Holandiji je u sredu, bezmalo 13 godina od ubistva više hiljada Bošnjaka u Srebrenici, počeo još jedan sudski proces zbog
tog zločina

Naime, majke i supruge muškaraca ubijenih u
Srebrenici od okružnog suda u Hagu zahtevaju da formalno utvrdi da za
masakr nisu bile odgovorne samo snage Vojske Republike Srpske, nego i
holandski vojnici koji su pod zastavom UN čuvali u to vreme zaštićenu
zonu Srebrenicu.

O tome zašto preživeli krive i holandske vojnike BBC je razgovarao sa Sabahetom Fejzić, iz organizacije Majke Srebrenice.

Predali ih Vojsci RS

Sabaheta je u julu 1995. godine izgubila supruga i sina; nakon što su srpske snage ušle u Srebrenicu, zajedno sa hiljadama
drugih Muslimana ona i njen sin su utočište potražili u holandskoj vojnoj bazi u obližnjim Potočarima.

Holanðani su ih, meðutim, predali Vojsci Republike Srpske. Sabaheta je za BBC ispričala kako je to izgledalo:

"Svi
smo morali proći kroz živi zid koji su napravili holandski vojnici od
svojih tijela – povežu se rukama, i puštali su dvoje po dvoje u razmaku
od 10 do 15 metara. Tako su četnici imali bolju preglednost kako bi
odvajali djecu i muškarce od familija. Tada smo nailazili na red
četnika poredanih sa jedne i druge strane, koji su otimali majkama
djecu. Meni su oduzeli moga sina, dok su holandski vojnici stajali sa
strane, smijali su se i apsolutno ništa nisu preduzeli".

BBC: Kažete da su se holandski vojnici smejali dok su odvajali mladiće i muškarce iz te grupe koja se bila sklonila u bazu
Unprofora?

Sahrana posmrtnih ostataka ubijenih u Srebrenici
Sahrana posmrtnih ostataka ubijenih u Srebrenici

"Jesu,
smijali su se, i čak su pokazivali prstom u neke dječake, kao na primer
u moga sina i smijali se i govorili nešto na holandskom. Ja ih nisam
razumjela, ali moj sin koji je naučio holandski jezik dok su njihovi
vojnici boravili u Srebrenici rekao mi je ‘Majko, čuj šta kaže, kaže da
smo šljam'". Odmah poslije toga su se četnici okupili, skupili su se
oko mene i moga sina, počeli su mi ga otimati. Ja sam ih molila da mi
ga ne otimaju, da ako je tu neko kriv da sam ja kriva i da mi dijete
puste, ali ništa tu nisam mogla uraditi. Bili su mnogo jači od mene."

Sabaheta kaže da ni svog 16-godišnjeg sina, ni supruga – koji je odbegao u planinu sa grupom ljudi kako bi pokušao da se probije
do Tuzle – još uvek nije pronašla.

BBC: Da li je taj smeh holandskih vojnika, da li je to ono što vas je navelo da posumnjate da postoji pravni osnov da za
sve što vam se dogodilo optužite holandsku državu, a ne samo vojnike VRS?

"Nažalost,
komanda Unprofora i holandski vojnici su saučesnici genocida u
Srebrenici. Kad je Srebrenica pala, mi smo ti koji smo protjerani iz
Srebrenice i došli smo u njihovu bazu. Nas je bilo oko 25 do 30 hiljada
u bazi i oko baze. Komanda holandskog bataljona Unprofora trebalo je da
alarmira i informiše čitavu javnost o položaju u kom se mi nalazimo, da
smo u opasnosti i da se na neki način reši to stanje i da ne doðe do
genocida. Oni su sve to vidjeli, ali apsolutno ništa nisu preduzeli
", kaže na kraju razgovora za BBC Sabaheta Fejzić, iz organizacije Majke Srebrenice.

Nije krivična odgovornost

Semiru
Guzinu , jedan od članova advokatskog tima koji pred holandskim sudom u
ime Majki Srebrenice vode postupak protiv holandske vlade i UN, kaže da
cilj procesa nije utvrðivanje krivične odgovornosti:

"Mi
govorimo o odgovornosti sa aspekta graðanskog prava – o šteti koju ti
ljudi trpe, i o odgovornosti za nastalu štetu. Da li je to direktno
izvršenje krivičnog djela ili saučesništvo u njemu, nama u ovom
trenutku nije bitno. Bitno nam je da dokažemo da holandski vojnici nisu
učinili ništa da ispune svoj mandat koji im je stavljen od strane
Ujedinenih nacija. Njihov zadatak je bio da pruže zaštitu tom civilnom
stanovništvu, ali oni to nisu učinili."

BBC: Ako se to dokaže, šta time postižete?

BBC News

"Postižemo
da se stvaraju uslovi da se eventualno u odvojenom postupku utvrdi
visina štete koju bi trebalo da prime Majke Srebrenice. Zavisno od
presude, idemo na solidarnu odgovornost i jednih i drugih, i UN i
holandske države – oboje bi bili obavezani da nadokande štetu. Pitanje
svih pitanja je proceduralne prirode – mogu li UN uopšte da buidu
tužene? Mi smatramo da praksa u meðunarodnom pravu ide u pravcu kojimi
zastupamo. Tačno je da stoji konvencija o imunitetu i privilegijama UN,
meðutim to jeste meðunarodna organizacija koja ima samo operativni
imunitet, kako bi mogle funkcionisati, a ne da budu iznad zakona. Ali u
svakom slučaju holandsku državu možemo tužiti, tu ne postoji nikakav
imunitet."

Semir
Guzin napominje da UN do danas nisu dale nikakav odgovor na tužbu, i da
su sve primedbe koje su do sada isticane u postupku u ime UN isticane
od strane Kraljevine Holandije.

"Holandija u suštini pokušava da iskoristi taj argument imuniteta UN kako bi se u postupku skrivala iza UN, i tvrdila da su
UN zapravo odgovorne za genocid u Srebrenici",
smatra on.

BBC: Na koji način nameravate da dokažete da su holandski vojnici odgovorni? Da li ćete tvrditi da su oni mogli da spreče
masakr?

Ratko Mladić sa komandantom holandskih snaga UN u Srebrenici
Ratko Mladić sa komandantom holandskih snaga UN u Srebrenici

"Imamo
jasne dokaze da su holandski vojnici bili upozbnati sa tim što se
dešavalo a da ništa nisu preduzeli. Imamo i dokaze da je holandska
vlada u kritičnim momentima preuzela odgovornost izdavanja direktnih
naredbi holandskim vojnicima, dakle prekinuta je hijerarhija komande
UN, a da cilj nije bila zaštita života civila već života vojnika, radi
prikupljanja političkih poena u Holandiji. Imate dakle jasan mandat UN
– zaštita civila – a vi radite upravo suprotno. Mislim da je sve to
više nego jasno
", kaže za BBC Semir Guzin, jedan od članova advokatskog tima koji pred holandskim sudom u ime Majki Srebrenice vodi postupak
protiv holandske vlade i UN.

www.bbc.co.uk