Seminar za imame “Religija i ekologija”

ImageSarajevo, 30. oktobar 2008. (MINA)- U Domu penzionera u Zenici 28.
oktobra ove godine završen je dvodnevni rad drugog seminara za imame iz
ciklusa "Religija i ekologija" u organizaciji Udruženja ilmijje
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na seminaru su prisustvovali imami iz 53 medžlisa Islamske zajednice
u BiH. Na kraju rada usvojeni su slijedeći zaključci u kojim se kaže:

1. Učesnici seminara trebaju o održanom seminaru napisati kratak
izvještaj glavnom imamu (1 kartica kompjuterskog teksta). U izvještaju
predložiti da na lokalnom seminaru imama, ili nekom drugom prilikom
ostalim kolegama prenesu najvažnije utiske i kratak sadržaj seminara.

2. Sekretarijat Udruženja ilmijje, odnosno Glavni odbor kao
organizator seminara treba da uradi bazu podataka svih učesnika
seminara i postavi je na internet stranicu Rijaseta IZ. Potrebno je
nastaviti meðusobnu komunikaciju i razmjenu iskustava u ovoj oblasti.

3. Sekretarijat Glavnog Odbora Udruženja treba da naruči logo i
prijedlog naziva za eko-sekciju Udruženja ilmijje. Pripremiti prijedlog
pravilnika i ostale formalnosti za registraciju ovog ekološkog
udruženja, kao NGO (nevladine organizacije).

4. Organizator, Glavni odbor Udruženja ilmijje treba da uradi
projekt narednog seminara koji će za temu imati konkretan akcioni plan,
skoncentriran na jedan konkretan eko-problem u BiH. Naredni seminar se
može planirati početkom iduće godine, prije proljeća. Ovdje treba
preferirati promidžbene aktivnosti, jer je priroda imamskog posla
najpovoljnija za promoviranje u ovoj oblasti.

5. U svim budućim projektima planirati učešće svih imama sa područja
jednog medžlisa. Koordinatori projekta na nivou medžlisa, odnosno
učesnici ovog seminara trebaju biti uključeni u finansijsku
konstituciju projekta, jer će, radeći ove poslove, izdvajati vrijeme i
angažman.

6. Učesnici seminara na najboji način trebaju promovirati ovaj projekt na svim nivoima IZ, kao i u široj društvenoj zajednici.

Na seminaru su svoja predavanja izložili eminentni predstavnici iz
našeg naučnog života: akademik Ljubomir Berberović, prof. emeritus dr.
Dževad Jarebica, akademik Enes Karić (u čijoj je odsutnosti njegovo
predavanje izložio Almir Fatić), prof. dr. Hilmo Neimarlija, prof. dr.
Sulejman Redžić, dr. Dževad Hodžić i Vehid ef. Arnaut.