Važno postignuće IZ-e: Više od 1000 odgovora (fetvi)

ImageJedan od ciljeva i zadataka u misiji Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini svakako je razvijanje servisnog sektora, da Zajednica bude
u službi svojih članova, muslimana, Bošnjaka u domovini i dijaspori,
pomaže u rješavanju njihovih dilema i problema.

U tom kontekstu se treba razumijevati i opredjeljenje Rijaseta da Islamska zajednica, putem svog web portala www.rijaset.ba,
nudi svoje zvanične stavove i odgovore na brojna pitanja svojih
članova, muslimana koji joj se obraćaju i traže objašnjenja za svoje
lične i kolektivne potrebe i nedoumice.

Značajno postignuće Islamske zajednice
Naime, ovih dana na web portalu Islamske zajednice, www.rijaset.ba,
postavljeno je više od hiljadu odgovora ili fetvi dr. Enesa
Ljevakovića, fetva emina Vijeća za fetve Rijaseta, na raznovrsna
pitanja naših posjetilaca. Ovo je, bez sumnje, značajno postignuće
Islamske zajednice, jer po prvi put u svojoj povijesti Islamska
zajednica, prateći savremena tehnička dostignuća i potrebe vjernika,
nudi jedan savremen metod komunikacije i pomoći, nudi i dijeli svoju
stručnu, moralnu i vjersku pomoć, znanje i stavove.

Pitanja i odgovori su kategorizirani, svima dostupni na web portalu
i svi koji imaju potrebu mogu se informirati i, uz konsultiranje datih
fetvi, zvaničnih stručnih i kompetentnih mišljenja, svoje probleme
rješavati na adekvatan, islamski prihvatljiv način. Takoðer je znatan
broj pitanja i odgovora koji nisu publicirani, jer su bili lične
prirode ili su na izričit zahtjev, odgovori emailom vraćeni na adresu
pošiljaoca, tako da je broj pitanja i odgovora upućenih i realiziranih
preko web portala mnogo veći. Ali, u svakom slučaju, trenutno više od
hiljadu odgovora ili fetvi koje su dostupne svim našim korisnicima je,
zaista, impresivan broj.

Doprinos bosanske uleme
S druge strane, značaj
ovih fetvi je, izmeðu ostalog, i u tome što to nisu gotove ili preuzete
fetve iz nekih drugih područja islamskog svijeta, iz drugačijeg
konteksta, ili nekih drugih alima, nego su pitanja i dileme naših,
bosanskih vjernika, džematlija o njihovim konkretnim, stvarnim i
životnim problemima i dilemama i odgovori njihove Islamske zajednice,
kroz ličnost fetva emina. Dakle, to je doprinos bosanske uleme i
Islamske zajednice u cjelini, u razumijevanju savremenog životnog
konteksta i potreba ljudi.

Najposjećeniji sadržaj
Važno
je naglasiti da sekcija „Pitanja i odgovori" spada meðu posjećenije
sadržaje Rijasetovog portala. Naše povratne informacije, koje
svakodnevno dobijamo, govore o radosti i zadovoljstvu naših vjernika na
pomoći u rješavanju njihovih problema i iskazanom razumijevanju da se
oni saslušaju.

Pitanja su stizala sa različitih kontinenata, postavljana od
raznovrsnih društvenih grupa i ljudi različitog obrazovnog profila,
muslimana i nemuslimana.

Na ovaj način Islamska zajednica praktično potvrðuje da je spremna i
voljna pratiti savremene naučne i tehnološke trendove, prilagoðavati se
potrebama i zahtjevima muslimana i svih dobronamjernih ljudi i na
prikladan način s njima komunicirati.

U ime web portala i svih naših posjetilaca i korisnika, ovim putem i
ovim povodom, želimo se iskreno zahvaliti dr. Enesu Ljevakoviću fetva
eminu, te istaknuti da on, bez ikakve materijalne nadoknade, odvaja
svoje vrijeme i stavlja se na raspolaganje vjernicima, ljudima i
njihovim potrebama.