Izašao iz štampe Takvim za 2009. godinu

Takvim Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2009.
godinu izašao je iz štampe i u toku je njegova distribucija. Takvim je
štampan u formatu A5, sadrži 340 strana, mehko koričenje. Izdavač je
El-Kalem, urednici su Muharem Omerdić i Aziz Kadribegović. Cijena je
ostala prošlogodišnja, 3 €.

Tekstovi su objavljeni u tematskim cjelinama: tefsir, akaid, fikh,
pedagogija, sukobi, istaknuti Bošnjaci, baština, život i zdravlje,
književne realcije, reprint, aTakvim se završava uobičajenim
kalendarskim dijelom

Riječ urednika
U uvodnoj riječi, povodom
pripreme i izlaska ovogodišnje sveske Takvima, njegovi urednici su
napisali: "Neka misli i piše tko šta hoće, a svakome je lijepo i jasno
i kao sunce poznato, da samo onaj narod ima jaki temelj i stalnu
podlogu materijalnom i moralnom životu, koji ima jakih i rodoljubivih
veleposjednika, koji su svakoj zemlji tim vrijedniji, čim dalje u
povjestničke vjekove dopiru, tvrdo čuvajući starinu o dobru i zlu
svojih pradjedova, čuvajući njihove krijeposti, običaje, jezik, – pravo
rečeno sve ono, što je vjekovito i neumrla duša naroda; a to ti je dan
danas samo jedini muhamedanski elemenat u Bosni. To nam svjedoči
temeljito uzdržano naše dobro, posjed, običaji i jezik, i vlastela još
od Bogomila, koji se zovu još i dan danas istim podrijeklom: Ljubović,
Sokolović, Kositerović, Kulenović, Filipović, Kapetanović, i mnogo
drugih. Prvo uzeća Bosne bili su ti isti, pa su u dobrome stanju i
danas u Bosni, samo što nam je ime: Mujo, Alija, Ahmed i t. d. To nam
lijepo i dobro svjedoči ono rodoslovje, koje je prije dva vjeka pisao
pop Rubčić, i koja se knjiga i dan danas u kreševskom samostanu kod
franjevaca nalazi. Od dvesta i toliko upisanih plemićkih porodica – sa
malom iznimkom, sve su bili muhamedanci."

Gornji navod je
odlomak iz brošure "Šta misle muhamedanci u Bosni", koju je napisao
Mehmed beg Kapetanović Ljubušak, naš poznati pisac i sakupljač narodnog
blaga, a koja je objavljena u Sarajevu 1886. godine, dakle prije nešto
više od 120 godina, čiji reprint objavljujemo u ovoj svesci Takvima. Ta
brošura je ustvari odgovor na brošuru pod naslovom "Sadašnjost i
najbliža budućnost Bosne", čiji autor se ne navodi, osim što se vidi da
je u pitanju osoba katoličke vjere, a odlomci iz brošure su objavljeni
u nekoliko nastavaka u listu "Obzor". "Pisac brošure tako nas je
iznenadio i jako uvredio, opisujući vjerske odnošaje u Bosni, da smo
svi u velikom čudu ostali začudjeni; nijesmo mogli ni pomisliti, da bi
se onaka osoba današnjeg vremena našla, koja bi ovako sasma pogriješno
i zlo o nama sudila i pisala", kaže u uvodu svoga odgovora Mehmed-beg
Kapetanović, dodajući kako je "svaki (muhamedanac) dužan, kojemu i malo
idje od ruke i koji srdačno ljubi svoj narod i domovinu, čas prije
odbiti od sebe sve što je ne istinito, u koliko se nas tiče, a očito
iznijeti na srijedu, što je pravo i istina, pak neka publika
rasudjuje".
Ako bi čitalac unekoliko zanemario stanovitu jezičku
arhaičnost te pisanje nekih termina (muhamedanci umjesto muslimani i
sl.), kao i posebno godinu izdanja, mogao bi mirne duše konstatirati da
je to jedna od mnogih polemika (ili verbalnih napada) koje se odvijaju
upravo ovih dana, baš kao što su se javljale tokom sveg ovog
stopedesetogodišnjeg perioda, te posebno uoči agresije na Bosnu i
Hercegovinu i tokom nje. Hoćemo kazati da, kao što i ovaj tekst zorno
pokazuje, u Bosni i Hercegovini se nije mnogo šta promijenilo: i danas,
kao i prije 120 godina, nastoji se Bošnjake (muslimane) omalovažiti,
minimizirati, povijesno destruirati, etnički destabilizirati, vjerski
prozelitizirati, jezički nivelirati – prvo pisanom riječi a zatim i
izravnom agresijom i uništenjem njihovog bića i bivstva na ovim
prostorima – tako da je povijest doista učiteljica od koje smo slabo
šta naučili, te nam se ona, nažalost, konstantno ponavlja, posebno
stoga što je zaboravljamo pa i, u mnogim fazama razvoja, odbacujemo.
Pored
ovog povijesnog "podsjećanja" ovaj broj Takvima donosi tekstove
dvadeset naših savremenih autora iz različitih oblasti: tefsira,
akaida, fikha, pedagogije, književnosti, baštine, života i zdravlja…
koje potpisuju dr. Mustafa Jahić, dr. Esad Duraković, dr. Almir Fatić,
dr. Zijad Hasić, dr. Džemal Najetović, dr. Enes Pelidija, dr.
Džemaludin Latić, Amer Alić, Osman Lavić, hfz. Mensur Malkić,
Džemaludin Šestić, Rifet Šahinović, Muharem Omerdić, Mustafa Hasani,
Omer Begić, Nedim Begović, Enver Avdić, Mustafa Prljača, Aida Krzić,
Ismet Dedić te takvimski dio kao i svake godine sa uvodnim tekstom
Esada Mahmutovića. Izuzetak kao i svake godine čine "Iskre duha",
zapravo izbor iz djela Mirsadu'l-‘ibad u prijevodu s perzijskog jezika
Ekrema Tucakovića.

Svaki od tekstova ima svoju vrijednost i svoj razlog objavljivanja,
odnosno našeg nastojanja da njihove poruke zadobiju vašu, čitalačku
pažnju, da posluže kao pledoaje za nova saznanja i novu razmjenu
mišljenja.

Ono što želimo posebno potcrtati jeste činjenica da se ove godine
navršavaju dvije decenije otkako je na Bolji svijet preselio naš
saradnik, uvaženi novinar i književnik Rešad Kadić. Obilježavajući ovaj
datum, Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice El-Kalem objavljuje
njegova izabrana djela u četiri knjige, tvrdog poveza, a ovo godište
Takvima, podsjećajući na tu činjenicu, uz želju da ta djela doðu u što
više bošnjačkih porodica, donosi i odlomak iz uvodnog teksta za to
izdanje koje je napisao dr. Džemaludin Latić.

Kako će ovogodišnji Takvim biti, ako Bog da, odštampan u ozračju
bajramskih dana, to se koristimo prilikom da vam, uz čestitke i
najljepše želje za kurbanbajramske mubarek-dane, poželimo ugodno
čitanje i svesrdno korištenje takvimskog dijela ovog našeg godišnjaka.