Kurban-bajram meðu Bošnjacima u Parizu

ImageDžemat u Parizu osnovan je 1997. godine i veoma brzo je
napredovao u povezivanju Bošnjaka koji ovdje žive sa prostora Bosne i
Hercegovine i Sandžaka. Uspješan početak i rad doveo je do toga da ta mala a
vrijedna i mlada zajednica kupi svoj prostor za mesdžid u blizini Pariza, u
općini Les Pre St. Gervais. No, kao što to obično biva svaki početak je i
potežak, nastali su odreðeni problemi i zajednica je bila ugrožena, džemat se
rasipao.

Tražio se najbolji način kako se organizirati i povratiti
ponovo džemat na dobar pravac, tako je 2004. u džemat došao imam Harun ef.
Hodžić i svojom upornošću i strpljivošću uspio okupiti priličan broj
džematlija, koji danas na opšte zadovoljstvo učestvuju u radu zajednice i bez
ikakvih problema već vode akciju za kupovinom novog većeg prostora, jer
kapacatiteti pomenutog mesdžida ne zadovoljavaju osnovne uslove za rad u
dijaspori.

Značajni rezultati u radu džemata
Kratko ćemo se podsjetiti na stanje 2004 godine kada je ef. Hodžić došao u CCB
Džemat Paris, na džumi je bilo prisutno od dest do petnaest džematlija, stanje
na listi članova oko 70 porodica, 12. djece u mektebu, ukupljeni
sadekatu-l-fitr te prve godine bio je negdje oko 1500 €, 10 porodica uplatilo
je kurban koji se realizirao preko institucija u Bosni i Sandžaku, jedan
hadžija, i jedna pokrivena muslimanka.

Danas ta slika izgleda ovako, na džumi redovno od 50 do 60
džematlija, na listi porodica koje su članovi 170, djece u mektebu za ovu
godinu ima upisane oko 85, a ove godine ukupljeni vitr i zekat prešao je 8000
€, a organizirano je 42 porodice zaklalo kurban preko Gazi Isa-begove medrese u
Novom Pazaru i Rijaseta u BiH, džemat danas ima desetak hadžija i desetak
pokrivenih muslimanki.

Akcija za kupovinu novih prostorija
No još uvijek potencijali ovog džemata nisu ni približno iskorišteni, postoji
još veliki broj djece koja ne pohaðaju mekteb i veliki broj porodica koje ne
dolaze u džemat. No, nadati se je da će, inšallah, i to jednog dana biti još
bolje kada se kupe nove prostorije.
Kada je riječ o kupovini novih prostorija donesena je odluka na džematskom
odboru da bi se stimulisali džematlije oko doniranja sredstava, da svako ko
donira 1000€ dobije zahvalnicu džemata, ko donira 3000€ da dobije vakufnamu u
saradnji sa Vakufskom direkcijom u Sarajevu, a ko daruje 5000€ da mu se
dodijeli vakufnama i da se ukleše njegovo ime na jednoj od ploča sa statusom
utemeljitelja novog centra.

U povodu ovogdišnjeg Kurban-bajrama, u nedjelju na dan
Arefata, djeci u mektebu koja dolaze u tri grupe podijeljeni su skromni
bajramski paketići, zatim je na iftaru upriličenom u porodici Delibašić Age,
koja dolazi iz Zenice, njegovi sinovi Sabo i Ahmet donirali su 3000 € i postali
prvi vakifi za novu dzamiju, te se to pozitivno raspoloženje prenijelo i na sam
Bajram. Tako je u prepunoj sali iznajmljenoj za tu namjenu sa više od
tristotine klnjača upriličena i sergija za novu džamiju na kojoj je sakupljeno
2500€ i još jedna donacija od hadžije Ejupa Licene od 500€ tako se ukupna cifra
dosad prikupljenih sredstava popela na 15000€. Možda će se neko upitati zašto
pominjem ove cifre i zašto su one važne. Iz prostog razloga, jer kada se džemat
počeo rastakati niko više nije vjerovao da se nešto slično može uraditi.
Meðutim, evo, hvala Bogu na pomoći, pokazalo se da može i u radosti
Kurban-bajrama uživaju se blagodati vjere na najbolji mogući način.

Po završenom bajram namazu imam džemata, u pratnji
predstavnika džemata, kojima se pridružio ambasador BiH u Francuskoj, gospodin
Almir Šahović, obišao je mezarje u Parizu, gdje je ukopan i značajan broj
Bošnjaka, naših džematlija.

Na bajramskom ručku imama Harun ef. Hodžića ugostila je porodica
Æazima Kusturice porijeklom iz Trebinja, koja je u saobraćajnoj nesreći 1997.
godine izgubila dva sina, Samira i Sanela, čija dženaza je bila i jedan od
povoda za formiranje džemata.
Bajram šerif mubarek olsun!

Imam Harun ef. Hodžić

{
gallery}dzemat_parizu{/gallery}