Američki kongres o promjenama Ustava BiH

ImageBošnjačko-američko
Savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Washington
DC-u izvještava javnost da je u petak, 13. februara 2009. godine, u
kongresnu proceduru Predstavničkog doma Američkog kongresa uvrštena
nova rezoluciju o Bosni i Hercegovini (H. Res. 171). Ovom rezolucijom
Predstavnički dom Američkog kongresa reafirmiše svoj stav o
neophodnosti ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini te o važnosti
nastavka partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije po
tom pitanju.

Sponzori rezolucije

Sponzori ove rezolucije su kongresmen Berman Howard, predsjedavajući
Komiteta za vanjsku politiku Amerićkog kongresa, kongresmen Alcee
Hastings, predsjedavajući Helsinškog komiteta za ljudska prava,
kongresmeni Russ Carnahan i Christopher Smith, kopredsjedavajuci Kluba
prijatelja BiH u Američkom kongresu (Bosnian Caucus)
te kongresmeni Robert Wexler, Jeff Fortenbery, Eliot Engel, Mark Kirk i
Earl Pomeroy. Rezolucija bi se uskoro trebala naći na raspravi na
Komitetu za vanjsku politiku a potom i u redovnoj proceduri usvajanja.

Hitno stvaranje efikasne države

Ovom rezolucijom Amerilki kongres, izmeðu ostalog, zaključuje:

Hitno je neophodno da Bosna i Hercegovina djeluje u pravcu stvaranja
efikasne države sposobne ispunjavati domaće i meðunarodne obaveze sa
funkcionalnim institucijama, uključujući državnu Vladu, sposobnu
provoditi samoodržive reforme te zahtjeve Europske unije i NATO-a.

Bilo
koji dogovor oko ustavnih reformi bi trebao unaprijediti principe
demokratije i tolerancije, ispraviti odredbe koje nisu u skladu sa
Europskom konvencijom o ljudskim pravima, uključiti javno mijenje u
ovaj proces te biti dosljedan unutar ciljeva za članstvom u Europsku
uniju.

Sjedinjene Američke Države bi trebale odrediti Posebnog izaslanika za
Balkan koji bi radio u saradnji sa Europskom unijom i političkim voðama
u Bosni i Hercegovini na provoðenju reformi svih nivoa vlasti i društva.

Ured visokog predstavnika se nebi trebao zatvoriti sve dok Vijeće za
implementaciju mira ne potvrdi da je Bosna i Hercegovina u potpunosti
ispunila pet uslova i dva principa.

Sjedinjene Američke Države bi trebale usko suraðivati sa Europskom
unijom i podržati tranziciju Ureda visokog predstavnika u Ured posebnog
predstavnika Europske unije osiguravajući mu pri tome ovlaštenja i
mehanizme za djelotvoran rad nakon zatvaranja Ureda visokog
predstavnika.

SAD podržavaju suverenitet, pravni kontinuitet i terorijalni integritet BiH

U rezoluciji Američki kongres, izmeðu ostalog, konstatuje:

Kako je brutalni sukob, obilježen agresijom i etničkim čišćenjem,
uključujući ratni zločin, zločin protiv čovječnosti i genocid okončan
Opštim okvirnim sporazumom o miru u Bosni i Hercegovini, tzv.
Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Kako su u protekljih 13 godina, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog
sporazuma, graðani Bosne i Hercegovine, u saradnji sa meðunarodnom
zajednicom, radili na postizanju značajanog napretka u izgradnji
miroljubivog društva zasnovanog na vladavini zakona, poštivanju
ljudskih prava i slobodne tržišne ekonomije.

Kako su se političke voðe u Bosni i Hercegovini složile oko provoðenja
značajnih reformi u sektora javnog emitovanja, stvaranja izvrsnih i
sudskih institucija na nivou države, uspostavi zjedničkih oružanih
snaga i Ministarstva odbrane te formiraja Službe indirektnog
oporezivanja.

Kako su Sjedinjene Američke Države nastavile podržavati suverenitet,
pravni kontinuitet i terorijalni integritet Bosne i Hercegovine unutar
njenih meðunarodno priznatih granica kao i ravnopravnost tri
konstutivna naroda i ostalih, unutar jedinstvene višenacionalne države
u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

BiH napravila prve korake na putu ka članstvu u EU

Kako je uključivanje Bosne Hercegovine u Euro-atlantsku zajednicu u
nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država te kako je to vazno
za stabilnost jugoistočne Europe.

Kako
je Bosna i Hercegovina napravila prve korake na putu ka članstvu u
Europskoj uniji potpisivanjem Sporazuma o stabilnosti i pridruživanju.

Kako je Venecijanska komisija Vijeća Europe zaključila da je trenutno
ustavno ureðenje Bosne i Hercegovine niti efikasno, niti racionalno te
da institucije na nivou države trebaju postati efikasnije i više
demokratske kako bi država krenula ka članstvu u Europskoj uniji.

Kako sastanak Vijeća za implementaciju mira u martu 2009. godine nudi
jedinstvenu priliku za iskrenom i jasnom ocjenom toga dali je Bosna i
Hercegovina ispunila pet uslova i dva principa uspostavljena za
odreðivanje kada bi Ured visokog predstavnika trebao biti zatvoren te
ovlaštenja bila prenesena na Posebnog predstavnika Europske unije –
izmeðu ostaloga izvještava javnost Bošnjačko-američko Savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu.

 

Autor: Bnet Press

Objavljeno: 15. February 2009. 15:02:23