Igrica koja potiče na ubijanje muslimana, razaranja džamija i uništavanje Kur'ana

ImageIslamofobija je prepoznata kao jedan oblik netolerancije i kao takva
je ravna ksenofobiji i antisemitizmu • Playstationova igrica ‘First to
fight’ (Prvi protivnik) potiče igrače na ubijanje muslimana, razaranja
džamija i uništavanje Kur'ana • ‘'Napadanje islamskih učenjaka, a
naročito velikana meðu njima, spada u velike grijehe!” • ‘'Dosta je
čovjeku zla to što on nije pobožan a napada one koji su pobožni!”
(Džafer b. Sulejman)

Muslimani sa vidnim zaprepaštenjem promatraju konstantne napade na
islam i muslimane diljem svijeta. Evidentno je da još uvijek postoji
odreðeni vid mržnje prema islamu i muslimanima, koji se neprestano
ispoljava kod većine političkih voða, ili putem pisanja zapadnih
mislilaca, ili putem lokalnih "informativnih izdanja", "filmova",
"serija" ili pak priča koje opisuju islam i muslimane sa nedostacima,
nasiljem i terorizmom.
Ne
smijemo zaboraviti korištenje Džordža Buša terminom "kršćanski rat" u
svome otvorenom ratu protiv tzv. "terorizma" u Iraku i Afganistanu.
Takoðer i termin Silvija Berluskonija, da je islam vjera nazadka i
bivšeg njemačkog kancelara, da neće dozvoliti islamu da prijeti
zapadnoj civilizaciji. Pitanje koje se nameće razumu je: "Šta je
stvarni cilj od ovih neprestanih napada?"
Da li statistika i
predviðanja organizacije "Vjerska tolerancija" u Kanadi da će islam
biti prva vjera u svijetu prije 2023. budi strah kod Zapadnih voða?!
Ista organizacija iznosi da je broj muslimana u 2003. bio milijardu i
226 miliona, što predstavlja 19% svjetske populacije i da je islam
jedina vjera čiji se procenat onih koji ulaze u nju povećava a ostalih
velikih (ne)vjera smanjuje.

Šta je sve islamofobija?

 

Islamofobija je termin koji znači predrasude ili diskriminaciju
spram islama i muslimana. U upotrebi se javlja od sredine 80-tih godina
prošlog stoljeća. Runnymede Trust definisao je islamofobiju kao mržnju
i strah od islama a time i mržnju muslimana i bojazan od njih
objašnjavajući da ispoljavanje islamofobije uključuje praksu
diskriminacije muslimana.
Islamofobija sadržava shvatanje da
islam nema zajedničkih vrijednosti sa drugim kulturama, da je
inferioran spram Zapada i da je islam prije nasilna politička
ideologija nego religija. Koraci koji su poduzeti da se pojam zvanično
prizna napravljeni su u januaru 2001. na Meðunarodnom forumu za borbu
protiv netolerancije u Stokholmu gdje je islamofobija prepoznata kao
jedan oblik netolerancije i kao takva je ravna ksenofobiji i
antisemitizmu.
Američki pisac Stephen Schwartz definisao je
islamofobiju kao osudu cijelog islama i njegove historije kao
ektremističke; islamofobija negira postojanje umjerene muslimanske
većine; tretira islam kao problem za svijet; svi konflikti u kojima su
muslimani umješani nastali su uvijek i samo njihovom greškom; insistira
se da muslimani moraju napraviti izmjene u svojo religiji; potiče na
rat protiv islama kao cjeline.. itd.

Playstationov "First to fight" (Prvi protivnik)

Koliko su ljudi spremni da se ismijavaju našim svetinjama najbolje pokazuju slijedeći primjeri:
• Trenutno se na tržištu može pronaći nova video igrica koja, na dosada
neviðeni način, vrijeða islam i muslimane, potičući igrače na ubijanje
muslimana, razaranja džamija i uništavanje Kur'ana!!! Naime, riječ je o
playstationovoj igrici zvanoj ‘First to fight’ (Prvi protivnik) u kojoj
igrač koji želi prikupiti što više bodova – mora ubiti što više
muslimana (za ubistva unutar džamije – igrač dobiva specijalni bonus!).
Da bi prešao na slijedeći nivo igrice potrebno je, takoðer, uništiti
što veći broj Kur'ana.
• Kao da je jučer bilo kada Berlinska
opera "u zadnji tren" otkazuje izvoðenje Mozartovog "Idomenea" u kojem
je predstavljeno odsijecanje glave Poslaniku; tradicionalne španske
festivale u kojima je običaj da se petardama raznese glava lutke sa
likom Poslanika (Neka je salavat i selam na njega).
• Tu je i
kontroverzni film holandskog bolesnika Geerta Wildersa "Fitna" pun
mržnje prema muslimanima i Kur'anu koji završava riječima: "na
muslimanima je da iz Kur'ana izbace riječi pune mržnje", uz zvuk
kidanja papira. Film na kraju izbacuje i slogan "Zaustavite
islamizaciju. Branite našu slobodu."
• Biskup Andreas Laun tvrdi:
"Ako muslimani žele graditi ogromne džamije sa groznim munarama, to
pokazuje samo da imaju namjeru preuzeti totalnu moć u Evropi, i tako je
islamizirati."
• Susanne Winter, 51-godišnja austrijska političarka
je, izmeðu ostaloga, uporedila useljavanje u Austriju s cunamijem,
islam je nazvala "neprijateljskom religijom" i pozvala na "odbacivanje
islama" preko Sredozemlja.

Kakav treba biti odnos prema islamskoj ulemi?

Po ko zna koji put se napada i na instituciju Reisu-l-uleme Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, gradnju zgrade Rijaseta IZ na Kovačima
i svega što je islamsko i muslimansko. Ti učestali napadi su
neprimjereni do te mjere da izazivaju zgražavanje kod svih muslimana
BiH pa i šire. Ne možemo se naibretiti, od kuda pravo tim
"smutljivcima" da napadaju našeg uvaženog Reisa?! Preporučujem im da
dobro isčitaju i zapamte slijedeće kur'anske citate i poruke:
Islamski
učenjaci u islamu zauzimaju posebno mjesto. Učenjacima pripada najviši
stepen u društvu, jer Uzvišeni Allah, dž.š., veli: "Allah će na visoke
stepene uzdignuti one meðu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje."
Njihov stepen dolazi odmah nakon stepena vjerovjesništva, jer
Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisu poručuje: "Učenjaci su nasljednici
Božijih poslanika."
Islam poziva na iskazivanje poštovanja prema
učenjacima, podstiče na to da se okoristimo njihovim znanjem, da
prisustvujemo njihovim predavanjima i da im pružimo poštovanje koje im
i priliči.
Onaj ko se usudi da o učenjacima govori ružne stvari i da
ih vrijeða, taj vrijeða i Poslanika, s.a.v.s., i umanjuje svoj
islamijjet. Ibn Abbas, r.a., veli: "Ko uvrijedi fekiha (učenjaka
fikha), taj je uvrijedio i Poslanika, s.a.v.s., a ko uvrijedi
Poslanika, taj je uvrijedio i Allaha, dž.š."
Imam Ahmed ibn El-Ezre'i je rekao: ‘'Napadanje islamskih učenjaka, a naročito velikana meðu njima, spada u velike grijehe!”
A
Džafer ibn Sulejman je kazao: ‘'Dosta je čovjeku zla to što on nije
pobožan a napada one koji su pobožni!” Takoðer, nužno je ispoljavati
poštovanje prema našim učenjacima i pokoravati im se, jer su oni ti
koji su najbogobojazniji meðu ljudima. Allah, dž.š., kaže: "A Allaha se
boje od robova Njegovih – učeni." U drugom ajetu, Uzvišeni veli: "O
vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i
predstavnicima vašim."

Neko je jednom rekao: "Ispoljavanje poštovanja prema učenjaku je sunnet, zbog visokog položaja koji oni imaju kod Allaha, dž.š."

Abdulkadir Indžić