Ekološki grad u pustinji

ImageSedamnaest kilometara od Abu Dabija u Ujedinjenim Arapskim
Emiratima počela je izgradnja Masdara, grada koji bi trebalo da se
oslanja samo na solarnu i druge obnovljive izvore energije.
Spe-cijalnim cevima ðubre će biti transportovano do mesta gde će se
reciklirati, a zbog štetnih gasova zabranjena su standardna prevozna
sredstva. Grad će biti podignut na specijalnim čeličnim stubovima kako
bi ispod njega išao javni prevoz –automatizovani električni automobili.

Izgradnja ovog grada koji će se nalaziti u predgraðu Abu Dabija jedan
je veliki eksperiment – da li je moguće napraviti prvu na svetu zonu
bez automobila, grad bez ugljen-dioksida i ðubreta. U Masdar, koji bi
trebalo da bude gotov do 2016. godine, Vlada Abu Dabija investiraće 15
milijardi dolara. Iza projekta koji je napravila poznata britanska
arhitektonska firma „Foster i partners“, stoji firma „Masdar
Initiative“, inače državna, koja se bavi projektima razvoja ekološki
prihvatljivih izvora energije.

Stanovnici novog grada kojih bi, prema planovima investitora,
trebalo da bude oko 50.000, koristiće isključivo solarnu energiju,
energiju vetra i vode. Planirano je da grad sam proizvodi svu energiju
koja mu je potrebna, a pretpostavlja se da će koristiti samo petinu
energije koju koristi neki drugi grad iste veličine. Masdar će biti
podignut na sedam metara visoke čelične stubove kako bi ispod sebe imao
specijalne vakuum cevi kojima će sve ðubre biti transportovano do
lokacije na kojoj će biti sortirano i ono što može – reciklirano. Sve
što ne bude moglo da se reciklira biće pretvoreno u energiju kroz
proces gasifikacije, a ostaci će biti preraðeni u graðevinski
materijal. Kanalizacioni otpad će se takoðe preraðivati. Deo će biti
transformisan u suvo obnovljivo gorivo za pravljenje struje.

Grad će biti na stubovima i kako bi ispod njega išla mreža javnog
prevoza, laki metro koji će ga povezivati sa Abu Dabijem i aerodromom,
kao i „personalni brzi tranzitni sistem“. U pitanju su mala
automatizovana električna vozila za četvoro putnika koja će zameniti
autobuse i vozove, a koji će biti veza od kuće do stanica gradskog
metroa ili garaža izvan grada. Konstruktori očekuju da će koristiti
manje energije nego konvencionalni sistem javnog prevoza. Vozila koja
će izgledati kao automobili za golf terene, samo bez volana, stajaće u
stanicama kojih će biti svuda po gradu. Čovek ili porodica se ukrcaju u
jedan i odaberu željenu destinaciju. Vozilo se kreće po šinama, a njime
rukovodi centralni kompjuter i uz put ne staje nigde.
Temperature leti u Abu Dabiju dostižu do 49 stepeni Celzijusa pa je
odbrana od vrućine bio glavni zadatak za arhitekte. Jedna od prvih
stvari koje je glavni arhitekta Žerar Evenden uradio je da izbaci
automobile i autoputeve. Bez autoputeva, zgrade će biti bliže jedna
drugoj, tako da bacaju senku jedna na drugu, što stvara hladovinu, a
opet su dovoljno daleko da nije previše mračno. Zgrade će se od vrućine
braniti 30 cm debelim izolacionim pločama u koje će biti ugraðen tanak
sloj bakarne folije koja reflektuje svetlo i odbija toplotu od zgrada.
Folija će biti zaštićena od pustinjske prašine plastikom sličnom
teflonu, koja se sama čisti.

Detaljan urbanistički plan za grad je gotov, a meðu prvim zgradama
biće podignuta zgrada Masdar instituta, edukativno-istraživačkog
centra. Institut bi trebalo da bude centar postdiplomskih
specijalističkih i istraživačkih studija, a davaće master i doktorske
diplome. Plan i program instituta razvijen je u saradnji s poznatim
Institutom za tehnologiju iz Masačusetsa. Prva generacija od 100
studenta kreće s nastavom ove jeseni. Postiplomci koji budu imali ideje
za kvalitetne projekte ili konkretne biznise moći će da konkurišu za
sredstva kod firme „Masdar Initiative“.

Osim Instituta i stambenih zgrada u gradu će se nalaziti i
fabrike, bioskopi, kafići, škole, vatrogasne stanice itd., sve što
stanovnicima bude potrebno. Zamišljen je kao vancarinska zona, što
treba da privuče čiste tehnologije iz svih delova sveta. Projektanti
predviðaju da će uspeti da privuku 1.500 kompanija, počev od velikih
internacionalnih korporacija do malih biznisa. Prvi najavljeni
stanovnik „Dženeral elektrik“ već planira da izgradi 4.000 kvadrata
industrijskih objekata.

Mnogi kritikuju ovaj eksperiment govoreći da će biti samo igračka
za bogate, ali su pojedini eksperti optimisti da ovaj grad može postati
pokusni kunić za nove pristupe u arhitekturi i graðevini, kako bismo
jednog dana imali više ovakvih gradova baziranih na novim
tehnologijama.