Seminar o zekatu u Norveškoj i Švedskoj

ImageU organizaciji
Ureda za zekat Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i
islamskih zajednica Bošnjaka u Norveškoj i Švedskoj 18. i 19. 04. 2009.
godine, održani su seminari o zekatu za imame, članove glavnih odbora,
poslovne ljude i druge ugledne članove Islamske zajednice u Norveškoj i
Švedskoj.

U Švedskoj je seminar o zekatu održan 18. aprila 2009. godine
u Geteborgu, dok je narednog dana 19. 04. 2009. seminar održan i u
Norveškoj, u gradu Oslu. Na pomenutim seminarima su referate izložili
dr. Enes Ljevaković, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i
fetvai emin, govorio je o šerijatskoj utemeljenosti organiziranog
prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra od strane Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini, Mensur Karadža, rukovodilac Pravne službe u
Rijasetu IZ-e u BiH, dao je osvrt historijski tok organiziranog
prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra i trenutnu organizaciju, Enes
Hašimbegović, ugledni privrednik, koji je govorio o značaju zekata za
život i poslovanje muslimana i mr. Elnur Salihović, rukovodilac Ureda
za zekat u Rijasetu IZ-e u BiH, koji je izložio analizu trenutnog
stanja i rezultata prikupljanja, kao i planove, prioritete i smjernice
u budućem radu na razvoju sistema promocije, prikupljanja i raspodjele
zekata. Seminaru o zekatu u Norveškoj je prisustvovao i muftija
mostarski Seid ef. Smajkić, koji se takoðer obratio prisutnima. Enes
Hašimbegović je iskoristio priliku, da u svojstvu predsjednika Upravnog
odbora ”BIZ Kluba”, Poslovnog foruma članova Islamske zajednice u
BiH, prezentira prisutnim taj klub i njegove planove za povezivanje i
saradnju poslovnih ljudi, muslimana, članova Islamske zajednice u BiH.
Nakon izloženih referata učesnici na seminaru su razvili jako
konstruktivnu diskusiju, koja je pokazala veliki interes za izloženu
tematiku. Domaćini, koje je u Norveškoj predvodio glavni imam Senaid
ef. Kobilica i predsjednik glavnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka u
Norveškoj Dževad Mešan, a u Švedskoj glavni imam Idriz ef. Karaman i
predsjednik IZ Bošnjaka u Švedskoj Sakib Kenjar, pokazali su da, iako
već duže vrijeme žive u pomenutim državama, nisu izgubili osjećaj za
tradicionalno dobro, bosansko gostoprimstvo. Opća ocjena učesnika je da
su seminari bili jako uspješni.