Dalia Mogahed, Obamina POKRIVENA savjetnica


Image
Američki muslimani pozdravili ulazak Amerikanke egipatskog
porijekla u Bijelu kuću Početkom aprila američki predsjednik Barack Obama je
potpisao izvršni nalog za osnivanje novog tijela u Bijeloj kući pod nazivom
"Ured za religijsko partnerstvo" kako bi podržao vjerske institucije,
ojačao meðuvjerski dijalog i povezao ga sa vladinim institucijama.

 

Radi se o
savjetodavnom vijeću za saradnju u oblasti vjere i susjedstva koje će imati
zadatak da izvještava američkog predsjednika o ulozi koju religija može imati u
rješavanju društvenih probelema i tretiranju pitanja graðanskih prava. Meðu 25
članova ovog savjeta je i muslimanka Dalia Mogahed, Amerikanka egipatskog
porijekla, koja je sa roditeljima, univerzitetskim profesorima, prije trideset
godina došla u Sjedinjene Države. Njeno ime u izvornom obliku glasi Dalija
Mudžahid, ali je transkripcijom na engleski jezik dobilo oblik koji se danas
koristi u javnosti – Dalia Mogahed.

Služiti domovini

"Veoma sam sretna što mi je pružena prilika da na ovaj način služim
svojoj zemlji. Ideja vodilja Vijeća je da iskoristi energiju i mudrost vjerskih
organizacija i lidera koji se fokusiraju na vjerske grupe kako bi se riješili
zajednički problemi. Glavna premisa Vijeća je saradnja izmeðu vjera i pružanje
pomoći kako bi postali snaga koja će pomoći da društvo ide naprijed. Društveni
izazovi su zajednički svim vjerskim grupama i naš zadatak je njihovo
ujedinjenje kako bi se suprotstavili zajedničkim izazovima ", kazala je za
Al-Arabiyu Dalia Mogahed koja je ovim imenovanjem postala prva pokrivena
muslimanka imenovana na položaj u Bijeloj kući.
Kao viši istraživač i izvršna direktorica Gallup-ovog Centra za muslimanske
studije, nevladinog istraživačkog centra koji pruža analitičke podatke o
pogledima muslimanskog stanovništva širom svijeta, s diplomom inžinjera hemije
i poslovne administracije, Mogahed je predvodila istraživanja muslimanskog
javnog mnijenja u svijetu. Njena istraživanja i statistike proizašle iz njega
koristili su i navodili ugledni mediji poput Wall Street Journala, Foreign
Policyja, Middle East Policyja i Harvard International Reviewa.

Sve što radi zasniva na činejnicama

Zajedno s Johnom L. Espositom, radila je na projektu "Ko to govori u
ime islama? Šta milijarda muslimana zaista misli", kao najveću i
najobuhvatniju studiju o muslimanskom javnom mnijenju širom svijeta koju su ovo
dvoje uglednih znanstvenika uradili nakon opsežnog istraživanja provedenih u 37
muslimanskih zemalja, sa glavnim fokusom na relaciji islam – Zapad, a koji su
se posebno zaoštrili nakon terorističkih napada na Sjedinjene Države 11.
septembra, 2009. godine.
"Vrlo sam sretan da su zamolili Daliu da bude dio savjetodavne grupe jer
ona predstavlja jedinstvenu poziciju", izjavio je Saleh Williams iz
Asocijacije muslimanskog osoblja Kongresa. "Dalia poznaje muslimansku
zajednicu i sve što kaže ima osnovu u njenom radu u Gallupu, zasnovanom na
činjenicama, nasuprot stručnjacima koji često drže govore na TV-u koji nisu
zasnovani na činjenicama, već na ideologiji. Dalia je alternativa svemu tome i
ona je zasnovana na činjenicama, izjavio je J. Saleh (Salih) Williams.

I muslimani znaju ponuditi rješenje

Kao pokrivena žena u Bijelog kući, Mogahed je izjavila da mahrama nije
predstavljala problem u njenom zapošljavanju i da njeno imenovanje predstavlja
interes predsjednika Obame da čuje glas muslimana. "Američki muslimani
imaju ideja i treba da učestvuju u iznalaženju rješenja koja će poslužiti
njihovoj zemlji i važno je da dobiju priliku da to i učine. Ono što Obamina
administracija želi jeste ispravan savjet kako da se američki graðani uključe u
zajedničku stvar.
"Na meni je da ukažem predsjedniku o problemima i potrebama muslimana,
posebno zbog toga što se oni u ovo vrijeme gledaju kao neka vrsta izvora
problema. Nastoji se promaknuti stav kako oni nisu u stanju uzeti učešća u
rješavanju meðunarodnih problema, te da trebaju raditi na sebi. Sada hoćemo da
kažemo da su muslimani u stanju ponuditi rješenja," kazala je Mogahed.
Inače, u posljednje vrijeme širom muslimanskog svijeta pažljivo se gledaju
potezi nove američke administracije u smjeru da se poprave odnosi sa
muslimanima koji su ozbiljno narušeni tokom godina administracije predsjednika
Busha.