Forum Bošnjaka Kosova

ImageNa XIII skupu Foruma Bošnjaka Kosova održanom u Prištini u
prisustvu političkih i NVO predstavnika, intelektualaca, ali i gostiju iz BiH,
izmeðu ostalog je zatražen da BiH prizna Kosovo, kao što su to uradile i
"druge nove države nastale od federalnih jedinica bivše SFRJ, te da u tome
slijedi večinu zemalja EU i SAD"…

U Hotelu
"Viktorija" u Prištini 10. maja ove godine, održan je 13. po redu
Forum Bošnjaka Kosova, sa temom: "Saradnja kosovskih Bošnjaka sa matičnom
Bosnom i Hercegovinom i problem nepriznavanja kosovskih dokumenata od strane
BiH".

Na samom početku
gospoða Nadira Avdić-Vlasi je ispred "Udruženja Bošnjaka Kosovski
avaz", koje je pokretač FBK, istakla značaj okupljanja Bošnjaka Kosova na
jednom mjestu a posebno, značaj predstojeće diskusije u vezi teme o
(ne)saradnji Bošnjaka Kosova sa matičnim narodom u BiH.

Prof. Alija
Džogović, počasni predsjednik FBK, u svom obraćanju je dao akcenat na
(ne)jedinstvo kosovskih bošnjačkih političkih predstavnika, koji uglavnom
gledaju svoje lične prioritete, ali i podvukao ovdašnje anomalije bošnjačkog
identiteta, posebno one oko podjele na Bošnjake i Gorance…

Prof. dr. Šaćir
Filandra, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" iz
Sarajeva, govorio je o objektivnim faktorima koji utječu na nemogućnosti bolje
koordinacije i pomoći koju matica BiH (treba da) pruža svojim bošnjačkim
sunarodnicima na Balkanu i onima u dijaspori uopšte. Takoðer je u tom kontekstu
poseban osvrt u svom izlaganju posvijetio političkim problemima države BiH, te
još problematičnim željama srbijanskog i srpsko-bosanskog političkog diskursa
prema BiH.

Æerim Bajrami,
član Konsultativnog vijeća zajednica Kosova ispred bošnjačkih NVO, imao je
izlaganje u pisanoj formi. Skupu se biranim riječima obratio sublimirajuči
glavne tačke u uvodnim izlaganjima akademik Jašar Redžepagić.

Na konferenciji
FBK su takoðer govorili bošnjački zastupnici u Parlamentu Kosova ispred koalicije
"Vakat" g. Džezair Murati i prof. Sadik Idrizi, mr. Esat Kurešepi,
predavač na Edukativnom fakultetu u Prizrenu na smjerovima na bosanskom jeziku,
Safet Zoranić, predsjednik Stranke demokratskih promjena iz Peći, g. Klement
Miklošič, predstavnik OSCE-a (inače inicijator saradnje nekih fakulteta iz BiH
sa Edukativnim fakultetom u Prizrenu, čija organizacija ujedno i sponzoriše tu
saradnju, oko "link predavanja"s daljine)… Poslije njih govorio je
i zamjenik ministra obrazovanja Vlade Kosova g. Usmen Baldži, koji je istakao
svoje posljednje kontakte sa Univerzitetom u Sarajevu i Ministarstvom
obrazovanja Kantona Sarajevo, i obećao mogućnost izjednjačavanja tretmana, od
strane ovih institucija, kosovskih studenata sa studentima iz BiH. Dr. Raif
Elezi, zamjenik ministra lokalne samouprave je, izmeðu ostalog, naglasio da je
naša saradnja s BiH imperativ vremena u kojem živimo, a Æemailj Smailji,
savjetnik u tom ministarstvu, je zatražio animiranje i ekonomske saradnje s BiH
… Skupu se obratio i Æemailj Kurtiši podpredsjednik opštine Prizren, te g.
Bajram Ljatifi, savjetnik u Ministarstvu ekologije i lokalnog planiranja i član
CIK-a, sa svojim osvrtom na pozitivne pravne aspekte moguće saradnje, kao i g.
Nebija Halili, član IO stranke Demokratske stanke Bošnjaka i predsjednik NVO
Udruženja prosvjetara "Edukator"… A na samom kraju i g. Mustafa
Balje, takoðer član Konsultativnog savjeta zajednica ispred bošnjačkih NVO.

Gotovo svi
govornici su bili jedinstveni o nužnoj potrebi što skorijeg intenziviranja saradnje
sa BiH, odnosno sa institucijama matičnog naroda u BiH, s tim što su se
politički predstavnici Bošnjaka Kosova ograðivali od (stepena) svoje
(ne)odgovornosti oko dosadašnjih propusta u toj saradnji, koja je potencirana
uu uvodnim obračanjima

izlagača.

Skup je propraćen
i medijskim izvještavanjem, izmeðu ostalog i nekoliko TV kuća iz Prištine.

Na kraju su
usvojeni i Zaključci skupa koji će biti proslijeðeni svim relevantnim
institucijama, kao i predstavnicima meðunarodne zajednice, na Kosovu i u BiH.

 

Zaključci

– Zahtijevamo od
države Bosne i Hercegovine da što prije prizna kosovska putne isprave i
dokumenta, kako bi Bošnjaci Kosova i ostali Kosovari mogli nesmetano da putuju
u BiH!

– Zalažemo se da
Bosna i Hercegovina prizna Republiku Kosovo kao sto su to učinile i druge nove
države nastale od federalnih jedinica bivse SFRJ te da slijedi ogromnu većinu
zemalja EU i SAD!

– Zahtjevamo od
bošnjačkih predstavnika u vlasti Kosova, od NVO i od intelektulaca da što prije
iniciraju uspostavljanje institucionalne saradnje Bošnjaka Kosova sa BiH, te da
se posebno bošnjački politički predstavnici založe da ta saradnja dobije formu
meðudržavne saradnje! Politika tzv. "oslonca na svoje snage" usporava
rješavanje problema identiteta Bošnjaka kao i nacionalne afirmacije bošnjacke
zajednice na Kosovu.

– Zahtjevamo od Vlade Kosova da sprovodeći Ustav i Zakon o promociji i zaštiti
prava zajednica i njihovih pripadnika, pruži političku i državnu potporu
bošnjačkoj zajednici za uspostavljanje veza sa Bošnjacima i institucijama BiH.
!

– U posljednje
vrijeme do nas stižu zabrinjavajuće informacije o lošem tretmanu izbjeglica s
Kosova u BiH te upozoravamo organe vlasti Bosne i Hercegovine da treba da imaju
human odnos prema izbjeglicama s Kosova u BiH!

– Od
bosanskohercegovačkih institucija očekujemo da pruže potporu nastavi na
bosanskom jeziku na Kosovu na svim nivoima, a naročito: dostavljanjem
literature koja nedostaje i nastavnih sredstava na bosankom jeziku; kao i
autorsko učešće na konkursima oko izrade udžbenika na bosanskom jeziku, te
stručnu pomoć za osposobljavanje bošnjačkog nastavnog osoblja na Kosovu….

– Neophodno je da
se u BiH izjednači status bošnjačkih studenata s Kosova sa onima iz Bosne i
Hercegovine.

– Neophodno je
pospješivanje kontakata i saradnje univerzitetskih centara BiH sa fakultetima
na Kosovu na kojima se izvodi nastava i na bosanskom jeziku.

-Zahtjevamo od
MONT-a, odnosno Vlade Kosova da pruže institucionalnu pomoć bošnjačkim
studentima s Kosova u BiH, uključujući i materijalnu, kao i da problem nepostojanja
mogućnosti studiranja na bosanskom jeziku na svim fakultetuma, bude stalna
briga institucija Kosova.

– Dajemo podršku
svim inicijativama koje podstiču kulturnu saradnju i gostovanja kulturnih
poslenika iz BiH na Kosovo i obrnuto, poput aktuelne inicijative održavanja
manifestacije "Dani sarajevske kulture u Prizrenu" i sl.

– Apelujemo na
isporuku knjiškog fonda iz BiH bibliotekama u bošnjačkim sredinama i školama.

– Tražimo od
bošnjačkih udruženja iz BiH, poput BZK „Preporod", Bošnjačkog instituta i
dr. da se aktiviraju te uspostave redovne kontakte i saradnju sa kosovskim
Bošnjacima u oblastima predviðenim njihovim programima.

– Bošnjačke
medijske i distributerske kuće treba da uspostave kontakte sa ovlašćenim
distributerima na Kosovu, s ciljem distiribucije elektronskih i štampanih
medija i na Kosovu. Treba predloziti kablovskim operaterima u BiH, posebno u
Sarajevu da prenose program javnog servisa RTK.

– Podržavamo
nedavno iznjetu ideju bošnjačkih intelektulaca sa Kosova da se u iniciranim ustavnim
promjenama u BiH, bošnjački dužnosnici založe da briga o pravima bošnjačkih
manjinskih pripadnika u državama na Balkanu, kao i onima u dijaspori, bude
ustavno obavezujuća kategorija bosanske države.

– Očekujemo od
političkih i kulturnih poslenika iz BiH da pomognu obiljezavanje Dana Bošnjaka
Kosova, službenog praznika Bošnjaka Kosova.

– Očekujemo od
Islamske zajednice Kosova da pozove reisu-l-ulemu dr. Mustafu ef. Cerića da u
što skorije vrijeme učini zijaret IZ i posebno ovdašnjim Bošnjacima.

Æerim Bajrami

(www.bosnjaci.net)