Izgradnja džamije i bošnjačkog kulturnog centra u Washingtonu

Image
Islamska zajednica Bošnjaka u Seattle, Washington, je u
završnoj fazi izgradnje džamije i bošnjačkog kulturnog centra.

Do sada je
završena gruba konstrukcija džamije, postavljen metalni framing na oba sprata, završena
kupola i krov, završena sva vodo i elektro instalacija, postavljeni prozori i
izgraðena je munara.

Trenutno su u
toku radovi na postavljanju fasadnog kamena, te mermernog kamena oko prozora i
vrata. Nakon toga, trebalo bi se uraditi grijanje, a zatim unutrašnji prostor
džamije.

Bošnjačka
zajednica u Seattle je jedna od najmlaðih bošnjačkih zajednica u SAD, a prvi
Bošnjaci koji naseljavaju ovo područje bili su izbjeglice, protjerani usljed
agresije na državu Bosnu i Hercegovinu.

Svjesni potrebe
očuvanja svoje vjere, kulture i tradicije nova bošnjačka populacija u Seattle
se organizirala i nakon zvaničnog formiranja Islamske zajednice 2000. g., Bošnjaci
su 2007. g. krenuli u projekat izgradnje džamije.
Obzirom da je gradnja
džamije u završnoj fazi, u Islamskoj zajednici u Seattle se nadaju da će uz
Božiju pomoć i osiguranje preostale materijalne podrške Bošnjaka u relativno
kratkom veremenskom periodu biti u mogućnosti ozvaničiti završetak radova na
džamiji.