Reisu-l-ulema u Džedi na Konferenciji ministara vakufa

ImageNa poziv ministra vakufa Kraljevine Saudijske Arabije Šejha
Saliha Abdulaziza Al-Šejha reisu-l-ulma dr. Mustafa ef. Cerić u pratnji muftija
mostarskog Seida Smajkića i bihaćkog Hasana Makića prisustvuje Osmoj redovnoj
konferenciji ministara vakufa islamskih zemalja, koja se održava u Džeddi.

 

Riječ je o najvišem zvaničnom tijelu koje okuplja više od 50
zemalja svijata sa većinskim muslimanskim stanovništvom, gdje je islam oficijelna
religija. Pozivom bosanskohercegovačkom reisu-l-ulemi Konferencija ministara
vakufa je pokazala da uvažava Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini kao
ravnopravnu članicu Konferencije a reisu-l-ulemu kao ravnopravnog sudionika sa
ministrima i muftijama zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom.
Konferenciju je otvorio Šejh Salih Abdulaziz Al-Šejh, ministar vakufa Saudijsk
Arabije, a prvu sesiju vodio je ministar vakufa Egipta, Mahmud Zakzuk o temi:
„Pouzdana misao i uloga ministarstava vakufa u njezinoj realizaciji".

Na drugoj sesiji,
kojom je predsjdavao dr. Ahmed Tevfik, ministar vakufa Maroka o temi:
„Meðuvjerski i meðucivilizacijski dijalog", govorio je reisu-l-ulma dr.
Cerić i u svom govori izmeðu ostalog rekao:

– Na pitanje
zašto nam treba dijalog sa drugim i drugačijim lahko je odgovoriti, jer je
islam  u biti vjera dijaloga o čemu
svjedoči slovo i duh Kur'ana, kao i nepogrešiva praksa Allahovog Poslanika
Muhammeda, a.s.

Kur'an je jasan:
– Svi ljudi su stvoreni od jednog muškarca i jedne žene, zatim su se ustrojili
po narodima i plemenima (ne zato da bi se meðusobno sukobljavali), već zato da
bi se meðusobno upoznavali, zato je najbolji onaj meðu njima koji je
najmoralniji… Takoðer, Alejhi-s-selam je u Medini praktično pokazao da drugi
i drugačiji mogu i treba da žive zajedno sa muslimanima te da muslimani svoju
vjeru treba da dokažu kroz ljubav prema komšiji na način da musliman ne smije
zaspati ako zna da mu je komšija gladan, bez obzira koje vjere bio.

Dakle, lahko je
kako na kur'ansko-teorijskoj tako i na sunnitsko-praktičnoj razini pokazati da
je islam vjera dijaloga i suživota. Meðutim, na razini današnjeg povijesnog
konteksta muslimani teško dolaze do pravog odgovora na pitanje kako voditi
meðuvjerski i meðucivilizacijski dijalog. Meðu nama postoje dva isključiva
pristupa dijalogu – jedan koji je na granici asimilacije i drugi koji je na
granici izolacije. Hoću da razumijem da je namjera ove konferencije da se
izbjegnu ove dvije zamke te da se umjesto toga ponudi integracija utemeljna na
čvrstoj osobnoj vjeri, na snažnom kolektivnom znanju i na zdravoj povijesnoj
odgovornosti.

Dakako, ne smije
se nasjesti ni na ideju o sukobu civilizacija, koja ima za cilj da potiče i
održava tenzije izmeðu islama i Zapada, pod isprikom da su to dva
nekompatibilna svijeta. Da bismo to izbjegli, potrebno je da mi ulema podržimo
inicijative, koje su u ime muslimana pokrenuli kralj Saudijske Arabije Abdullah
bin Abdulaziz Al-Saudu o Dijalogu meðu sljedbenicima religija na konferenciji u
Mekki, zatim u Madridu te u Nju Jorku na Genralnoj skupštini UN-a, zatim
inicijativu bivšeg iranskog predsjednika Muhammeda Khatmija o Dijalogu
civilizacija u Generalnoj skupštinu UN-a, zatim tursko-špansku inicijativu o
Savezu civilizacija (a ne  sukoba), te da
pratimo i podržimo inicijativu za meðukršćanski dijalog koja je artikulirana u
vidu otvorenog pisma Papi Benediktu XVI, kojeg su potpisali 138 alima i
intelektualca.

Sve to i drugo
što rade muslimani pojedinci i muslimanske organizacije na putu dijaloga govori
da su muslimani živo zainteresirani za meðuvjerski i meðucivilizacijski
dijalog, ali da ih svijet još nije dovoljno razumio zato što, moramo to
priznati, ima meðu nama i onih koji još uvijek svojom pričom i praksom
otežavaju da prava istina o našoj vjeri i kulturi dopre i do onih koji o nama
imaju naslijeðene predrasude i stereotipe.

No, naše je da
radimo i da se trudimo da u meðuvjerskom i meðucivilizacijskom dijalogu
pokažemo našu dušu suživota i tolerancije koja osvaja srca i duše i najljućih
neprijatelja.
Treba vjerovati u mir, suživot i toleranciju i treba
vjerovati u lijepu riječ koja i gvozdena vrata otvara. Čestitam i zahvaljujem s
ministru vakufa Sadujsk Arabije Šejhu Salihu Abdulazizu Al-Šejhu što je na ovoj
konferenciji uvrstio temu o meðuvjerskom dijalogu i što mi je omogućio da
iznesem svoje mišljenje i stavove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o
ovoj temi – zaključio je svoj govor u Džeddi reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.

 

Bir.ba