Guantaamo: Simbol američke nepravde

ImageAmerički predsjednik Obama namjerava za pola godine da
zatvori

Guantanamo
,
ozloglašeni američki zatvor na Kubi. U zatvoru se trenutno nalazi 229 ljudi –
bez odgovarajuće optužnice, a samim tim i bez bilo kakve presude.

 

Pet je sati ujutro, i nebo iznad baze

Gunatanamo
Bay

je još uvijek tamno, mada snažni reflektori osvjetljavaju cijeli prostor kao da
je dan. Jedan od uhapšenih poziva ostale na prvu jutarnju molitvu. Polako oni
izlaze iz svojih ćelija i idu napolje, u dvorište.

Čuje se kašalj koji dolazi sa mjesta gdje se nalaze američki
vojnici. Oni njihovu jutarnju molitvu promatraju sa svojih stražarskih mjesta.
Petnaestak zatvorenika klanja. Njihova molitva je jedino što posjetioci od
zatvorenika tu mogu da čuju. Američko ministarstvo odbrane naime ne dopušta da
se sa njima razgovara. Prostor za promatranje, visok oko 10 metara iznad
stražarskih mjesta, spada u program novinara koji u roku od dva dana imaju
priliku da posjete Gunatanamo. Dva dana tokom kojih američka vojska pokušava da
da sliku o životu u zatvoru. Poruka je uvijek ista: Vidite da mi uredno
postupamo prema zatvorenicima. Jedan od mlaðih oficira o tome kaže:

„Mi prema tim opasnim ljudima postupamo dostojno čovjeku,
ali ne zaboravljamo da su oni opasni."

 

Jedino što zatvorenici žele je to da napuste Guantanamo

U zatvoru se nalazi još 229 osoba. Četiri logora koja
posjetioci mogu nadgledati su ograðena visokom žičanom ogradom. Na svakih 30
metara se nalaze stražarski tornjevi. Odozgo vojnici mogu dobro vidjeti palme i
plavo more kubanske obale.

Na televiziji u zajedničkoj sali zatvora se prikazuje
fudbalska utakmica: Igraju Irak i Palestina. 60 zatvorenika od ukupno njih 229,
prema procjenama Pentagona, ne predstavlja više opasnost za Sjedinjene Američke
Države. No, oni su i dalje u zatvoru jer za njih nije pronaðena zemlja koja bi
ih prihvatila. Obama je najavio da će

Guantanamo

biti zatvoren do kraja januara naredne godine. Jedan od stražara o tome kaže:

„Oni su su tome obradovali. Oni žele samo jedno da napuste

Guantanamo
. Proteklo je
nekoliko mjeseci i imaju dojam da se ništa nije promjenilo otkako je Obama na
vlasti."

Toliko dugo dok

Guantanamo

ne bude konačno zatvoren, on će i dalje ostati ono što je bio u prethodnih 7
godina – simbol američke nepravde.

 

(www.dw-world.de)