Do 2050. dvadeset posto Evropljana bit će muslimani

ImageBritanski "Dejli telegraf" piše da će do 2050. petinu stanovništva
Evrope činiti muslimani, iako danas u 27 zemalja EU čine svega pet
odsto stanovništva.

Rastući broj doseljenika iz muslimanskih zemalja, u kombinaciji sa
niskim natalitetom starosedelačkog evropskog stanovništva, znači da će
do 2050. muslimani činiti 20 odsto stanovništva Evrope, predviðaju
statističari.
Podaci dobijeni iz raznih izvora nagoveštavaju da će Britanija, Španija
i Holandija imati čak proporcionalno više muslimanskog življa u kraćem
vremenskom periodu. Iako neke ankete pokazuju da u muslimanskim
zajednicama nije došlo do porasta radikalizacije, one ipak nisu
dovoljno integrisane i postoji opasnost od socijalnih nemira u narednim
decenijama, piše "Telegraf".
Najveći procenat muslimana, devet odsto, živi u Francuskoj. U Marseju
oni već sada čine 25 odsto stanovništva. Isti procenat otpada i na
muslimansko stanovništvo u Roterdamu (Holandija), dok u Londonu i
Kopenhagenu, Danska, muslimani čine 10 odsto stanovništva.
Najveći priliv muslimanskom stanovništva zabeležila je Španija, gde se
u proteklih 10 godina naselilo skoro milion Marokanaca, navofi BBC.
Njihovi planovi da izgrade nove džamije u poslednje vreme nailaze na
otpor lokalnog stanovništva, piše "Telegraf", konstatujući da će nova
evropska demografija prisiliti političare da se pozabave ovim
osetljivim pitanjem što pre. 

Izvor: Dejli Telegraf