Gaza ugostila 10 hiljada čuvara Kur'ana

ImageOrganizacija “Darul Kur’anil kerimi ves-sunneti” organizirala
je u gradu Gazi svečano ugošćavanje za 10 hiljada muških i ženskih hāfiza, koji
su hifz Kur’ana okončali tokom ljetnog raspusta u školama i na univerzitetima.
Svečanosti je prisustvovao predsjednik smijenjene vlade dr. Ismail Heni’a,
mnogobrojni ministri iz njegove vlade i zastupnici palestinske zakonodavne
skupštine.

U svom govoru dr. Heni’a je kazao da “ovaj skup ima veze sa
oslobaðanjem od cionističke okupacije”, aludirajući na trojni sastanak izmeðu
američkog predsjednika Obame, palestinskog predsjednika Mahmuda Abbasa i
izraelskog premijera Benjamina Natanjahua: “Ovo je historijski dan za
palestinski narod, dok se istovremeno održava trojni sastanak u Vašingtonu”.

On smatra da izvoðenje 10 hiljada hāfiza Kur’ani kerima jeste “čvrst korak na putu
osloboðenja Kudsa i El-Akse. Naveo je da će se pored ove svečanosti održati
promocija 6 hiljada drugih hafiza, pod sponzorstvom Ministarstva vakufa, kao i
hiljadu hafīza koje sponozoriraju druge organizacije.

Prema doktoru Heni’i “Mesdžidul-aksa će se osloboditi samo rukama mokrim od
abdesta, koje nose pušku u jednoj a Mushaf u drugoj ruci. Oni su ti koji će
osloboditi Mesdžidul-aksa”.

S druge strane, Abdurrahman Džemel, predsjednik organizacije “Darul Kur’anil
kerimi vessunneti kaže da je organizacija sponzorirala na stotine halki hifza u
džamijama širom oblasti Gaze, tokom ljetnog odmora. Tako je 10 hiljada
polaznika uspjelo završiti hifz Kur’ana u toku dva mjeseca. Džemel dodaje da su
hafizi većinom učenici i studenti, mada ima odraslih muškaraca i žena, koji su
naučili napamet Kur’an tokom ove godine. Pojasnio je da je svakom hāfizu i
hafīzi podijeljeno po 100 američkih dolara, i to kao poticaj ostalim
kandidatima.

(Islamic.naseej.com / Bhmuslimmonitor.info) 

Piše: H. Musagić