Islamsko obrazovanje u jugoistočnoj Evropi

http://islamiceducationinsee.univie.ac.at Institut za islamsku pedagogiju na Universitetu u Beču u
suradnji sa Institutom za filozofiju, religiju i kulturu prava, organisira po
prvi put meðunarodnu konferenciju pod nazivom „Islamsko obrazovanje u
jugoistočnoj Evropi“, koja će se održati od 23. – 25. Oktobra 2009. godine na
Univerzitetu u Beču. Pozivajući se na izvještaj organizacije za ljudska prava,
(International Helsinki Federation for Human Rights (IHF)objavljen u martu
2005. godine broj muslimana u Evropskoj uniji se procjenjuje na više od dvadeset
miliona. Prezentacija muslimana u Evropi predstavlja jedan poseban izazov za
aktualnu politiku i društvo kao i sve veći broj muslimana i džamija. Broj
učenika koji uzimaju učešće na vjeronauci u javnim školama predstavlja takoðer
izazov za politiku i ekonomiju kao i na zakonodavce.

 

Novim proširenjem Evropske
unije povećava se pritisak na aktualnu politiku u cilju razvitka novog koncepta
za integraciju muslimanske manjine. Države kao Albanija, Bosna i Hercegovina,
Bugarska, Grčka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crnagora, Rumunija, Srbija,
Slovenija i Turska (sa izuzetkom Albanija, Bosna i Hercegovina i Turska) koje
već vijekovima žive sa muslimanskim manjinama su faktički prisiljene da
definišu novu poziciju naspram religija.

Posebno značenje u ovom procesu zaslužuje odgoj i
obrazovanje muslimanske mladeži u jugo istočnoj Evropi, koji treba da povežu
nadolazeće generacije muslimana sa jednim evropskim identitetom i modernim
vrijednostima kao što su demokratija, ljudska prava i pluralizam u društvu. Islamsko
obrazovanje i odgoj imaju zadatak pomoći i pojasniti mlaðim generacijama da je evropski identitet moguć u jednom
sekularnom, pluralističkom društvu u otvorenom dijalogu sa vlastitom
tradicijom. U ovom procesu posebnu ulogu ima zajednički rad i aktivnosti
obrazovnih institucija u Jugoistočnoj evropi, sa ciljem da bi se pokušali
pronaći odgovori na pitanja koje Evropa iz svoje sopstvene historije ne
poznaje,  kao naprimjer:

Koje probleme i pitanja predstavlja zajednički život ljudi
različitih religijskih shvatanja i kakvu ulogu u ovom procesu ima islamska
pedagogija? Na koji najbolji način je moguće etablirati islamsko obrazovanje i
odgoj? Kako je moguće uskladiti islamske vrijednosti sa modernim vrijednostima
kao što su ljudska prava, pluralisam, demokratija, sloboda mišljenja itd.

Učesnici konferencije su poznati pedagozi i predstavnici
razlicitih islamsko-obrazovnih institucija iz država jugoistočne Evrope. Cilj
konferencije jeste predstavljanje islamskog odgoja i obrazovanja u zemljama
jugoistočne Evrope i mogućnost realizacije jedne naučne mreže (NETWORK),
plenarni govori i diskusije.

Sve detalje o konferenciji možete saznati na web stranici:

http://islamiceducationinsee.univie.ac.at

Corbic Kenan