60 godina rada Teološkog fakulteta Univerziteta u Ankari

ImageU povodu obilježavanja 60 godina rada Teološki fakultet
Univerziteta u Ankari organizirao je od 16. do 18. oktobra seminar o temi:
"Pozicija teoloških fakulteta i kvalitet  religijskog znanja u
Turskoj".

U okviru četiri sesije podneseno je osamnaest referata koji
su imali za cilj predočiti i analizirati povijest islamskog obrazovanja u
Turskoj, aktualno stanje nastavnih planova i programa teoloških fakulteta u
Turskoj, ukazati na odnos institucija visokog islamskog obrazovanja i vjerskih
institucija u Turskoj, analizirati problem tradicionalnog i modernog u
obrazovanju, definirati poziciju teologije i vjerskih znanosti u općoj
hijerarhiji znanosti, ukazati na filozofiju kao temeljni element teološkog
obrazovanja, utvrditi kvalitet vjerskog obrazovanja na teološkim fakultetima u
Turskoj, ali i iznijeti iskustva drugih zemalja na tom polju, kao što su Bliski
Istok, Iran, Bosna i Hercegovina i Njemačka. 

Na seminaru su osim domaćina, profesora Teološkog fakulteta
Univerziteta u Ankari, učestvovali profesori s drugih teoloških fakulteta u
Turskoj, zatim gosti iz inozemstva prof. dr. Ebrahim Moosa (Duke University,
USA), prof. dr. M. Qasim Zaman (Princeton University, USA), dr. Muhammad Jafer
Elmi (Iran), dok je iskustva iz Bosne i Hercegovine prenio dr. Zuhdija
Hasanović. Takoðer je bilo predviðeno učešće prof. dr. Mohammada Arkouna, ali
on, ipak, nije uspio doći na simpozij.
Simpozij je bio dobra prilika da se kroz uvid u rad teoloških fakulteta u
Turskoj sagledaju nedostaci, ali i dobre strane studija na islamskim
fakultetima u Bosni i Hercegovini.

(www.fin.ba)