Diploma u islamskim naukama

ImageFakultet islamskih nauka u Sarajevu organizira tromjesečni program pod
nazivom Diploma u islamskim naukama. Nastava će biti izvoðena na
bosanskom i engleskom jeziku.

Svi časovi će biti održavani u historijskom ambijentu Fakulteta. Svi predavači su iz reda nastavnog osoblja Fakulteta islamskih nauka.
Program na bosanskom jeziku namijenjen je javnim djelatnicima, političarima, osobama zaposlenim u obrazovanju, bibliotekama, državnoj administraciji, medijima, aparatima političkih stranaka, kompanijama i ostalim zainteresiranim za studij islamskih nauka. Ovakva vrsta kursa u Sarajevu se organizira osmi put. Svi učesnici koji uspješno završe kurs dobit će certifikat od Fakulteta islamskih nauka.
Ovaj program je koncipiran tako da zainteresiranim osobama iz privatnog i javnog sektora da pregled islamskoga učenja i njegove interpretacije. Program je osmišljen da osigura uvod u znanstveni pregled doktrine, prava, islamske historije i kulture s posebnim fokusom na islam u BiH.