Muslimansko evropsko vijeće za zaštitu ljudskih prava

ImageU Bruxellesu je 20. decembra formirano Muslimansko evropsko vijeće za
zaštitu ljudskih prava. Formiranje ovog vijeća su podržali predstavnici
26 evropskih zemalja u kojima živi oko 25 miliona muslimana, izvještava
IOL. Na sastanku u Bruxellesu je formiran Glavni odbor koji je u
kratkom saopćenju za javnost najavio da će pri Muslimanskom evropskom
vijeću za zaštitu ljudskih prava djelovati četiri odbora: odbor za
nadzor prekršaja, odbor za medije, odbor za odnose sa vladom i odbor za
financije.

"Smatramo da evropske organizacije za
zaštitu ljudskih prava ne djeluju dostatno u odbrani ljudskih prava
muslimana u Evropi iako znamo da svi zakoni i ustavi u Evropi poštuju
slobodu religije i da su protiv diskriminacije i rasizma. Ovo vijeće će
djelovati samo shodno tome – koristiti evropske zakonodavne
institucije", kazao je jedan od članova Glavnog odbora vijeća Ali Abu
Shwaim, direktor Islamskog centra u Milanu za IOL. "Pred nama je faza
registracije u pojedinim evropskim zemljama i u tijelima Evropske unije
shodno zakonskim odredbama koje su za to propisane", kazao je Abu
Shwaim napominjući da će jedno od pitanja koje će vijeće tretirati biti
i rezultati referenduma o zabrani dalje gradnje minareta u Švicarskoj.

IOL napominje da posljednje
istraživanje Open Society Institute (OSI) George Soros pokazuje da
muslimani smatraju da ih se isključuje iz evropskog društva. Izvještaji
OSI-ja pokazuje i da politička klima u Evropi odbacuje muslimane,
čineći da se osjećaju nepoželjnima. "Iako u Europi živi preko 20
miliona muslimana koji čine 25 posto stanovništva Marseillesa i
Roterdama, 20 posto švedskog Malmoua, 15 posto Bruxellesa i
Birminghana, te 10 posto Londona, Pariza i Kopenhagena, u ispitivanju
provedenom 15.decembra ove godine njih čak 55 posto izjasnilo se kako
vjeruju da je vjerska diskriminacija u porastu poslijednjih pet
godina", ističe se u izvještaju.

"Mnoge se muslimanske porodice
očajnički žele uklopiti i razočarane su što ne mogu živjeti u miješanim
kvartovima" kazao je Tufyal Chodhury, jedan od autora istraživanja uz
napomenu da je takvo nepovjerenje rezultiralo i sve većom potporom
ekstremnim desničarima poput Geera Wildera u Holandiji, koji su svoju
kampanju temeljili na antiislamskoj retorici.

Istraživanja su pokazala i da su brojni
razlozi zašto se samo u Velikoj Britaniji 78 posto muslimana osjeća
Britancima. Velika Britanija, naime, spremnija je od ostalih
prilagoditi kulturne potrebe manjinama, ona dopušta muslimankama
zaposlenima u policiji da nose marame, a Francuzi zbog svoje prošlosti
s kolonijama nikako da umire loše strasti prema muslimanima, konstatuje
britanski list The Time. List ističe da su muslimani u Britaniji
najviše integrisani u društvo u odnosu na ostale dijelove Evrope kao i
da su najveće patriote. Za razliku od 78 posto muslimana Britanaca koji
se  identifikuju kao Britanci, 49 posto njih smatra se Francuzima, a 23
posto Nijemcima. Ovi podaci ukazuju na to da su se muslimani odlično
integrisali u britanski način života, te da stoga ovu zemlju smatraju
svojom, za razliku od toga kako se osjećaju u Francuskoj, Njemačkoj ili
Švicarskoj zbog problema na koje nailaze zbog svog identiteta.
U
Britaniji su se istraživači fokusirali na zajednice u Leicesteru i
Waltham Forestu na istoku Londonu, gdje su utvrdili da je nivo
patriotizma daleko veći kod druge generacije muslimana, piše Telegraph.

Upravitelj Londonskog centra za
socijalnu koheziju Douglas Murray uvjeren je da evropski muslimani
dijele istu sudbinu kao i drugi doseljenici: "Nijedno društvo nije
blagonaklono prema pridošlicama, ali muslimani su u Evropi mnogo bolje
prihvaćeni nego što to tvrde kritičari. Njihova nas istraživanja žele
prikazati kao rasiste, što je velika uvreda".

Izvor:  Preporod.com