Reisu-l-ulema na sastanku Vijeća muslimanskih učenjaka u Bejrutu

ImageBejrut, 14. januar 2010. (MINA) – Na poziv Internacionalnog instituta
za islamsku misao sa sjedištem u Virðiniji (Virginia), USA,
reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je u Bejrutu sudjelovao na dvodnevnom
sastanku Vijeća muslimanskih učenjaka. Glavna tema sastanka u Bejrutu
bila je „Visoko obrazovanje – izazovi modernog doba".

Referate o historiji visokog
obrazovanja kao i statusu visokog obrazovanja danas u muslimanskom
svijetu podnijeli su prof. dr. Abdulhamid Sulejman, prof. dr. Džemal
Barzindži i prof. dr. Fethi Malkavi. Oni su naglasili povijesnu
činjenicu da je ideja o visokom obrazovanju koja se ostvarila kroz
instituciju univerziteta nastala na islamskom istoku, ali ju je
vremenom preuzeo zapadni svijet, koji danas vodi visoko obrazovanje u
gotovo svim oblastima ljudskog znanja, uključujući i oblasti kao što su
religija i kultura. „Nije dovoljno imati samo dobru ideju, već treba
znati kako dobru ideju učiniti dostupnom najvećem broju ljudi koji u
tome prepoznaju korist i uspjeh za svoj i život svoje porodice i
društva" – rečeno je u referatima uglednih profesora.

U svojoj prezentaciji o temi „Smisao
specijalizacije u islamskom obrazovanju", reisu-l-ulema Cerić je
podsjetio da onaj koji voli ljudskost a ne voli učiti, ostaje u
nepismenosti; onaj koji voli razumijevanje a ne voli učiti, pada u
zabludu; onaj koji voli pravu vjeru a ne voli učiti, sklon je lošem
ponašanju; onaj koji voli pravi put a ne voli učiti, postaje grub; onaj
koji voli hrabrost a ne voli učiti, postaje buntovnik; onaj koji voli
moć a ne voli učiti, odlazi u nasilje. Otuda treba razumjeti zašto je
kur'anska objava počela sa imperativom: „Čitaj i uči u ime Onoga koji
stvara … Jer učenje čovjeka oplemenjuje i oslobaða od neukosti,
zablude, lošeg ponašanja, grubosti, pobune i nasilja. 

Reis-Bejrut-2010-3

Dakle, Uzvišeni Bog zapovijeda čovjeku
da čita zato što ima moć da uči i spozna sebe i svoju vjeru, sebe i
svoju kulturu, sebe i svoga komšiju, sebe i svoju misiju na ovome
svijetu, jer kroz čitanje, učenje i spoznavanje samoga sebe, čovjek 
spoznaje i ljude i stvari oko sebe, pa ih zato voli kao što voli sebe,
pa ih zato cijeni kao što cijeni sebe.

Poteškoće s kojima se danas muslimani
suočavaju u svijetu, posebno u nekim sredinama gdje su većina, nastale
su zbog nepismenosti i neupućenosti u svjetske tokove i dostignuća u
proizvodnji i distribuciji znanja kao najvažnije vrijednosti koju
Kur'an i Sunnet stavljaju na najvišu razinu vjerske, odnosno duhovne
svijesti čovjeka.

Društvo koje nedovoljno ulaže u nauku,
ne može očekivati dovoljne naučne rezultate; društvo koje se nedovoljno
brine za visoko obrazovanje, ne može imati dovoljno učenjaka; društvo
koje ne podstiće specijalizacije za različite naučne oblasti, ne može
imati naučne stručnjake.

Reis-Bejrut-2010-2

Prema tome, naša poruka muslimanskom
svijetu iz Bejruta mora biti jasna: – U edukaciji je naš spas! Spas je
u našoj edukaciji! Za nas nema drugog puta! Zato, čitaj i uči u ime
Onoga koji stvara, u ime Onoga koji ti je dao um i pamet tako da na
ovome svijetu budeš uspješan a na drugom svijetu da budeš spašen –
zaključio je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić svoje izlaganje u Bejrutu
na sastanku Vijeća muslimanskih učenjaka.

Izvor: rijaset.ba