IZVODI SA NEOGRANIČENIM ROKOM VAŽENJA

ImageBEOGRAD – Od 1. marta izvodi iz matičnih knjiga roðenih, venčanih i
umrlih važiće neograničeno, odnosno novi će biti potrebni samo u slučaju
promene upisanih podataka, saopštio je juče ministar za državnu upravu i
lokalnu samoupravu Milan Marković.

– Time prestaje svaka mogućnost da
organi zahtevaju od graðana da uz svoje zahteve prilažu izvode iz
matičnih knjiga koji nisu stariji od šest meseci, a što je do sada bila
praksa – rekao je Marković na konferenciji za novinare.

On je istakao da Zakon o matičnim knjigama propisuje krivičnu
odgovornost ukoliko graðani koriste izvod koji ne sadrži poslednje
podatke koji su upisani u matičnu knjigu.

Novi izvodi iz matičnih knjiga roðenih, venčanih i umrlih, koje je
Marković predstavio juče, sadrže više nivoa zaštite, a štampaće ih Zavod
za izradu novčanica.

Neće ih biti u slobodnoj prodaji, jer će moći da ih naruče samo opštine.

– Mi smo aktivno učestvovali i ponudili rešenja koja zadovoljavaju
najviše evropske standarde – rekao je Marković, podsetivši da je kao
jedan od uslova u toku pregovora za viznu liberalizaciju naše zemlje
bila i bezbednost dokumenata.

Vidljive zaštite novih obrazaca čine duboka štampa, zin šift (četiri
vida zaštite u okviru jednog elementa), nevidljiva boja koju otkriva UV
svetlo i kinegram. Tu su i tonska gijoš podloga, zatim mikro tekst koji
se ne može kopirati, grb obraðen modulacijom linija i numeracija koja je
vidljiva samo pod UV svetlom.

– Svaki dokument ima posebnu numeraciju, a svaki koji odštampa Zavod za
izradu novčanica ima jedinstveni broj i ne može se desiti da postoje dva
dokumenta sa istim brojem. Ovi izvodi iz matičnih knjiga su samo prva
faza u primeni novog Zakona o matičnim knjigama, koji je najvažniji
zakon u oblasti državne uprave – rekao je Marković.

Marković je predstavio i novine u obrascima za opštine koje u upotrebi
osim srpskog imaju i druge jezike, u kojima će biti izdavani izvodi na
čijoj poleðini su svi podaci ispisani i na jeziku manjina – maðarskom,
rusinskom, slovačkom…

– Sama izrada dokumenta je 29 dinara skuplja nego ranije, ali to neće
uticati na promenu cene izvoda – rekao je Marković i objasnio da se
prilikom izdavanja izvoda iz matičnih knjiga plaćaju dve takse.

Za mesec dana biće predstavljena druga faza primene zakona, jer će
stanovnici drugih gradova moći u Beogradu da dobiju izvode iz matičnih
knjiga na isti način na koji bi to uradili u rodnom mestu.

U trećoj fazi biće formiran matični registar u kome će se nalaziti
podaci o svim graðanima koji su sada u matičnim knjigama, a oni će moći
da uzimaju izvode iz matičnih knjiga nezavisno od toga gde se vode.

Do kraja mandata ove vlade, kako je rekao Marković, biće usvojen zakon o
Centralnom registru graðana i Srbija će imati registar u koji će biti
upisani svi graðani.

Izvor: Novipazar.org