Reisu-l-ulema u Pakistanu

ImageIslamabad, 21.02.2010. (MINA)
Pakistanska Ikbal akademija, u suradnji sa "Karavanom Mira",
Meðunarodnim islamskim univerzitetom u Islamabadu, Ikbal meðunarodnim
institutom za istraživanja i dijalog, te Islamskim istraživačkim
institutom iz Islamabada, su organizovali predavanje reisu-l- uleme dr.
Mustafe ef. Cerića na temu "Islam – religija za koju treba živjeti".
Sala namjenjena za seminare, a koja se nalazi u sklopu glavne biblioteke
Meðunarodnog Islamskog  Univerziteta u Islamabadu je bila pretjesna za
sve oni koji su željeli prisustvovati predavanju reisu-l- uleme Cerića.

Motiv posjete Pakistanu, kako je to na
samom početku svog predavanja reisu-l-ulema istakao, je njegovo
saosjećanje sa stradanjima Pakistanskog naroda, koji se nesumljivo
nalazi na najvećem udaru terorizma danas u svijetu. U svom nadasve
impresivnom obraćanju reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je u više navrata
ukazivao na različite aspekte nespojivosti islama i terorizma." Sama
činjenica da je Poslanik Muhamed (neka je mir i spas Božji na njega)
poslat kao milost svim svjetovima govori dovljno za samu sebe" –  istakao je reisu-l-ulema Cerić.

 

P2050231

Reisu-l-ulema govori profesorima i
studentima na Meðunarodnom islamkom univerzitetu u Islamabadu

 

Pošto je Islam vjera ljubavi,
tolerancije, nauke i prosperiteta, kao glavni zadatak današnje uleme
reisu-l-ue lema dr. Mustafa Cerić vidi u ispravnom načinu prezentiranja i
tumačenja islama,, te metodologije kako prezentirati islam kao religiju
za koju treba znati živjeti a ne samo biti spreman život dati.
„Nažalost danas u cijelom muslimanskom svijetu koji se sastoji od 57
država, postoji ne više od 500 univerziteta, dok ukupni broj
univerziteta samo u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi 5758. Nijedna
obrazovna institucija iz islamskog svijeta se ne nalazi na listi od 500
najpoznatijih univerziteta u svijetu. Pred tom činjenicom muslimani
treba da se zamisle i da se upitaju zašto i kad su odustali od prvog i
najvažnijeg principa islama, a to je edukacija kao put prema uspjehu na
ovome svijetu i spasu na drugome svijetu. Protivno je islamu bilo kome,
posebno djevojčicama, uskraćivati pravo na osnovno, srednje i viskoko
obrazovanje. Allahov Poslanik je rekao da je stroga dužnost (farz)
svakom muslimanu i muslimanki da se obrazuje! – naglasio je
reisu-l-ulema Cerić.  

 

P2050236

Pakistanski ministar vakufa Sejid Kazmi
govori na Meðunarodnom islamskom univerzitetu u Islamabadu

 

Federalni ministar za vjerska pitanja i
vakufe gosp. Hamid Seid Kazmi, i povrh toga što je prije par mjeseci bio
lično žrtva terorističkog napada se obavezao da prisustvuje predavanju
reisu-l-uleme Cerića te ugostio reisu-l-ulemu u svom domu. U svom
obraćanju skupu Federalni ministar Hamid Seid Kazmi je izmeðu ostalog
odao dužnu počast svim žrtvama genocida koji se desio nad bosanskim
muslimanima. Takoðer je odao visoko priznanje reisu-l-ulemi dr.  Mustafi
Ceriću za njegov trud i nastojanja na promociji kulture dijaloga i
dobre volje meðu ljudima i narodima što je najbolji način širenja poruke
islama na Balkanu i šire u svijetu, te dodao:

 – Svaka pomoć na našem putu
zaustavljanja nasilja i promocije kulture dijaloga je dobro došla,
posebno od naše braće i prijatelja koji su prošli slična iskušenja. Vaše
pismo u kojem iskazujete vaša suosjećanja prema patnjama naših
sugraðana koji su žrtve nasilja te vašu posjetu doživljavamo kao znak
podrške nama da ustrajemo u našoj borbi protiv nasilja svake vrste,
posebno nasilja u ime islama. Islam je vjera života, vjera nade i
napretka, a ne vjera smrti, beznaða i bijede. Islam je vjera
prosvjetiteljstva – naglasio je federalni ministar Kazmi.

 

P2050240

Reisu-l-ulema poklanja Šerifovića Kur'an
ministru Kazmiju i rektoru Islamabadskog univerziteta Fethu Maliku

 

Rektor Meðunarodnog islamskog  univerziteta u Islamabadu dr. Fateh Muhamed Malik je bio domaćin  tokom
cijele posjete reisu-l-uleme Cerića Meðunarodnom islamskom univerzitetu u
Islamabadu koju je ocjenio kao „historijskom posjetom".

Veliki broj uglednih univerzitetskih
profesora i intelektualaca je prisustvovalo predavanju reisu-l-ulem
Cerića. 

 

P2050242

Pakistanski minsitar vakufa Kazmi i
reisu-l-ulema sa novinarima  

 

Takoðer, u nedjelju (21. 02. 2010)
reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić se sastao sa dvadesetak islamabadskih
imama i hatiba, koje se zalažu da kulturu dijaloga a protiv nasilja u
ime vjere, jer to, kao što je naglasio jedan od njih: „nije u duhu
učenje islama, niti je u duhu prakse Allahova Poslanika kojeg je Allah
poslao kao milost svim ljudima dobre volje."

 

P2050249

Reisu-l-ulema u razgovoru sa pakistanskim
ministrom vakufa Sejidom Kazmijem

 

Reisu-l-ulema Cerić je u svom podužem
obraćanju pakistanskoj ulemi kazao da živimo u vrijeme velikih iskušenja
za sve ljude, posebno za muslimansku ulemu na koju se gleda dvojako –
sa nadom da svijet mogu učiniti boljim, ali i sa strahom da baš oni
svijet čine gorim. „Ulema se mora suočiti sa tom lošom predodžbom o
njima i učiniti sve kako bi pokazala da hoće, može i zna djelavota u
duhu mira i tolerancije, baš onako kako nas uči naša vjera islam i baš
onako kako nas je odgojio Poslanik islama Muhammed, a.s., čiji roðendan
(mevlud) ovih dana muslimani obilježavaju čirom svijeta. Došao sam u
Pakistan da vam pružim ruku podrške u vašoj borbi za kulturu dijaloga a
protiv nasilja i terorizma. Uvjeren sam da će i svijet prepoznati vaš
doprinos za mir, pomirenje i stabilnost u ovom dijelu svijeta –
zaključio je reisu-l-ulema Cerić  svoje obračanje u Islamabadu pred
pakistanskom ulemom.

(Autor teksta: Sejo Sušić, profesor na
Meðunarodnom islamskom univerzitetu u Islamabadu)

 

P2060257

Reisu-l-ulema sa pakistanskom ulemom u
Islamabadu

 

P2060273

Reisu-l-ulema – zajednička slika sa
pakistanskom ulemom u Islamabadu