Dvadeset godina internet

ImageDvadeset godina posle otkrića interneta, jedno globalno istraživanje je ustanovilo da većina ljudi u svetu danas smatra pristup internetu osnovnim ljudskim pravom.

BBC-jevo istraživanje je obuhvatilo ispitanike u 26 zemalja, a zaključak
je da se četiri petine ispitanika slaže da svako ima pravo da koristi
internet.
Sličan broj ispitanika je rekao da im internet daje veću slobodu.
Dok je većina stanovnika Južne Koreje i Nigerije bilo protiv regulisanja
interneta, ispitanici u Kini i Britaniji su podržali takvu ideju.
Iako četvrtina svetskog stanovništva koristi danas internet, samo jedan
posto stanovnika Bangladeša ima pristup svetskoj elektronskoj mreži
podataka.

Izvor: BBC Serbian