Vijeće Evrope: Zabrana burki neće osloboditi žene

ImageŽene treba da biraju šta će da obuku nezavisno od njihovih zajednica ili državnih vlasti, izjavio je Thomas Hammarberg, komesar Vijeća Evrope za ljudska prava."Zabrana burke i nikaba neće osloboditi žene ali bi mogla voditi njihovom daljem otuðenju u evropskim društvima", navodi se u ponedjeljak u saopćenju Vijeća Evrope objavljenom povodom Meðunarodnog dana žena.

"Snažno reagujemo protiv svakog režima koji zakonom propisuje da žene
moraju nosti takvu odjeću, ali naše protivljenje takvim represivnim
metodama ne treba da vodi zabrani te odjeće u drugim zemljama jer bi to
probudilo ozbiljna pitanja o usklaðenosti te odluke s meðunarodnim
standardima ljudskih prava", kaže Hammarberg.
On je podvukao da oni koji se zalažu za generalnu zabranu burke i nikaba
nisu ničim uspjeli da dokaže da ta odjeća podriva demokratiju,
sigurnost, javni red i moral.
Izvor: FENA