Belgija vraća azilante

ImagePodgorica – Iz Belgije će ka jugu Srbije i Makedoniji krenuti prvi
autobus s licima koja nisu dobila traženi azil i koje vlasti vraćaju na
temelju sporazuma o readmisiji.

Reč je o srpskim i makedonskim državljanima albanske narodnosti koji su, kako su saopštile belgijske vlasti, na osnovu lažnih informacija, doputovali u Belgiju tokom februara, u očekivanju da dobiju politički azil, smeštaj i novčanu nadoknadu.
Vlada u Briselu je stavila do znanja da ta lica, od kojih su mnogi bacili svoje biometrijske pasoše, nemaju nikakvog osnova za dobijanje političkog azila, s obzirom na to da zemlje iz kojih su došli imaju demokratske poretke i poštuju ljudska prava i graðanske slobode.
Belgijski premijer Iv Leterm izjavio je da poslednjih dana skoro da nije bilo zahteva žitelja Srbije i Makedonije za dobijanje političkog azila u Belgiji.
Vlada u Belgiji je istakla da će biti vraćena sva lica s juga Srbije i sa severa Makedonije – njih više stotina, koji su posebno u februaru masovno počeli da stižu u Brisel i neosnovano traže politički azil.
U prvom autobusu iz Brisela biće pet porodica sa ukupno 19 osoba s juga Srbije, dok će ostala lica nastaviti tim autobusom do odredišta na severu Makedonije.
Tih 19 državljana Srbije imaju biometrijske pasoše i dobrovoljno su prihvatili da se vrate u svoja mesta boravka.
U autobusu će ih pratiti i dva službenika belgijskog ministarstva za imigraciju.

Izvor: FoNet