Većina Austrijanaca se boji islama

Image
Jedna nova studija instituta IMAS iz Linza pokazuje velike predrasude
Austrijanaca spram islama i muslimana. Samo 4 % Austrijanaca bi se moglo
pomiriti sa eventualnim brakom nekoga iz njegove porodice s muslimanom.
Većina je za zabranu marame.

Za 71 % Austrijanaca je islam nespojiv sa zapadnim vrijednostima poput demokratije, tolerancije i slobode. Više od pola anketiranih (54%) imaju strah od islama.
72 % smatra da se muslimani, koji žive u Austriji,  premalo drže "pravila igre". Meðu glasačima neonacističkih stranaka (FPÖ, FPK, BZÖ) ovaj procenat iznosi 86%. Slično je i sa glasačima stranaka na vlasti (SPÖ: 72%, ÖVP: 80%). Jedino se simpatizeri Zelenih razlikuju: 39%.
Razlozi ovakvih predrasuda se prije svega mogu u naći u bjesomučnoj kampanji satanizacije islama i muslimana austrijskih i njemačkih medija. Amina Baghajati, glasnogovornica Islamske zajednice Austrije smatra da su "populistička preslikavanja krivice sada već dosegla i do mainstreama".
Samo 4% upitanih bi bilo u stanju prihvatiti eventualni brak nekoga iz njegove porodice sa muslimanom. Kod njih 3% to je već slučaj.
Za zabranu marame
59% su protiv minareta, a čak 51 % smatra da gradnja džamija i nošenje marame u potpunosti trebaju biti zabranjeni. Interesantno je da u isto vrijeme ovi upitanici, mada su spremni zabraniti maramu i minarete, smatraju da je jedna od temeljnih razlika izmeðu muslimanskih zemalja i zemalja Zapada- "netrpeljivost prema drugačijem". Ispada da su i sami dio jedne muslimanske države.
Još par činjenica
19% smatra da je Zapad seksualno nemoralan, dok za muslimanske zemlje to smatra 8 % upitanika. Istinsko vjerovanje 12% upitanka vidi u zapadnim zemljama a 36% u muslimanskim.

Izvor: IslamBosna.ba