Halal forum u Hrvatskoj

http://halal.ba/slike/slicice/250/logovijest.jpgMešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj i Centar za certificiranje halal
kvalitete kao najmlaða ustanova Mešihata, organiziraju, po prvi puta u
Hrvatskoj, Halal forum u sklopu Meðunarodnog sajma jela i pića na
Zagrebačkom velesajmu koji će se održati u četvrtak 15.04.2010. godine s
početkom u 10 sati. Kako je broj mjesta na Velesajmu ograničen i
popunjen dio te atmosfere prenijet ćemo na redovnu tribinu Dr. Sulejman
Mašović a na kojoj će nastupiti: Prof. dr. Kadrija Hodžić, prof.dr. Mithat Jašić sa Univerziteta iz
Tuzle, g. Amir Sakić – direktor Agencije za certificiranje halal
kvalitete u BiH i doc. dr. Aziz Hasanović.

Za ovu prigodu uraðeno je specijalno izdanje Journala i Pogleda sa autorima najeminentnijih poznavatelja iz ove oblasti na našim prostorima.
Cilj tribine je educirati i informirati o halalu kao Božanskoj normi življenja muslimana i odgovoriti na pitanje ŠTO JE HALAL KVALITETA?
Pozivamo vas da doðete na tribinu najmanje poradi dva razloga:
   1. da čujete i vidite kretanja na svjetskoj halal pozornici
   2. da usporedite vlastiti odnos prema halalu kako bi uskladili svoj kulturu halala skladno Božjim normama i popravili kvalitetu halal življenja
Izvor: Islamska-zajednica.hr