Nepismenost Ministarstva

ImageBOŠNJAČKA KULTURNA ZAJEDNICA izražava protest zbog
nepismenosti i nestručnosti uposlenika/zastupnika Ministarstva za
ljudska i manjinska prava Republike Srbije povodom štampanja i
distribucije glasačkih listića za Izbore za Nacionalni savjet/vijeće
Bošnjaka. 

Kao što graðini, koji su na kućne
adrese dobili glasačke listiće, mogu sami vidjeti, isti su štampani
dvojezično na srpskom jeziku i ćirilici i bosanskom jeziku i latinici.
Dio koji je na srpskom jeziku, uz manje zamjerke, skoro da zadovoljava
normativna pravila standardnoga srpskoga jezika. Meðutim, dio koji bi
trebao biti na bosanskome jeziku, može biti sve ali i ne obavijest na
normiranom jeziku naroda koji ga osjeća kao svoj, to jest Bošnjaka.
Ovoliki broj elementarni grešaka nanosi štetu normi standardnoga
bosanskoga jezika i vrijeða osjećaje samih Bošnjaka, jer je jedna
zvanična državna institucija uzela sebi za pravo da bez konsultiranja
pravopisa i rječnika bosanskoga jezika sama odreðuje pravila grafijskog
obilježavanja riječi koje imaju ustaljene oblike u standardnome
bosanskome jeziku. Obzirom da se tekst glasačkoga listića sastoji od
svega par rečenica, autori su uspjeli napraviti sijaset ovakvih
pogrešaka, što otvara sumnju da je postojavala namjera omalovažavanja
Bošnjaka i njihovoga jezika. Kako bi smo to dokazali, navest ćemo par
primjera.

U glasačkom listiću stoji „vrijemenu“. Prema
ijekavskom izgovoru štokavskoga narječja, što je važeća norma – kako u
bosanskome tako i u hrvatskome i crnogorskome jeziku – jedini ispravni
oblik ove priječi jeste vremenu. Upotrijebljen je
dijalekatski izraz važeču umjesto standardnoga oblika važeću. Korišćena je odlika grupe št umjesto ć,
koja je karakteristična za srpski a ne bosanski jezik: optšina umjesto općina. Umjesto standardnoga oblika bosanskoga jezika osobna
iskaznica
koristi se forma srpskoga jezika lična karta.
U označavanju vremenskog raspona glasanja, postoje dvije grešeke jedna
je upotreba prijedloga od i crtice, a druga upotreba zareza umjesto dvotačke: od 7,00 – 20,00 umjesto 7:00-20:00. Umjesto bosanske riječi spol upotrijebljena je riječ srpskoga jezika pol. Pored
ovih pogrešaka, u dijelu teksta na bosanskome jziku dolazi do miješanja
ćirilice i latinice, dok to nije slučaj s tekstom koji je na srpskom
jeziku. Na primjer, ime grada piše se Нови
Пазар
umjesto Novi Pazar, kao i naziv
biračkoga mjesta: ШУТЕНИОВАЦ Kаф. Зукорлић
Хидајета
umjesto ŠUTENOVAC kafana Zukorlić Hidajeta.

Iz svih ovih primjera jasno se vidi odnos državnih institucija prema
nacionalnim osjećajima Bošnjaka, jer nepoštivanje normativnih pravila
bosanskoga jezika podrazumijeva i nepoštivanje posebnosti bošnjačkoga
nacionalnoga identiteta. Bošnjačka kulturna zajednica upozorava sve
nadležne institucije da se ubuduće neće moći omalovažavajući odnositi
spram Bošnjaka, njihove historije, kulture, jezika i ostalih odrednica
nacionalnoga identiteta.

INFORMATIVNA SLUŽBA
Bošnjačka kulturna zajednica