Vijeće Evrope: Ukinuti zabranu gradnje minareta u Švicarskoj

ImageVijeće Evrope jednoglasno je pozvalo Švicarsku da ukine zabranu gradnje
minareta.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope nazvala je zabranu, koja je
slijedila nakon referenduma 2009., "diskriminacijom muslimanske
zajednice i kršenjem Evropske konvencije o ljudskim pravima". Skupština
smatra da bi Švicarska trebala ukinuti zabranu što prije, a odmah na nju
uvesti moratorij.

U istoj rezoluciji Parlamentarna skupština odbacila je i bilo kakvu zabranu nošenja burki uz obrazloženje da bi muslimanke same trebale odlučivati o svome odijevanju.
Rezolucija je slijedila u vrijeme kada je pred Evropskim sudom za ljudska prava podneseno nekoliko tužbi protiv zabrane gradnje minareta.

Izvor: Mojportal.ba