Privrženost državi može biti potrošena

ImageLider Bošnjačke strane i ministar bez portfelja Rafet Husović
ocijenio je da ukupna zastupljenost Bošnjaka i ostalih manjinskih naroda
u institucijama vlasti ne odgovara njihovom učešću u ukupnom
stanovništvu.

“U političkoj predstavljenosti manjinskih naroda, to će se pitanje riješiti na, čini se, dosta dobar način, mada se nedopustivo dugo kasni sa izbornim zakonodavstvom. Integracija manjinskih naroda je dugoročan proces i istrajno se mora raditi da se zastupljenost dovede do prihvatljivog nivoa u izvršnoj vlasti, kao i u tužilaštvu i sudstvu”, kazao je Husović “Vijestima”.
On kaže da to to pitanje treba rješavati i u drugim segmentima društva kao što su diplomatija, školstvo, instuticije kulture.
“Dugo se na tome nije radilo i sada treba ispravljati nepravde, otvarati pitanja za koja crnogorsko društvo nema mnogo senzibiliteta. Mi smo svjesni da i pojedinačna i kolektivna prava isključivo zavise od toga koliko ćemo se uporno boriti za njih, te da nam to niko neće pokloniti. Crna Gora mora razumjeti da će privrženost državi, koju su manjinski narodi, nedvosmisleno iskazali u referendumskom procesu, biti učvršećena ostvarivanjem njihovih prava, ili potrošena ako se odgovorno i temeljno ne pristupa rješavanju položaja manjina”, naglasio je Husović.
Za BS je, ističe, to pitanje jednako važno kao i odnos države prema drugim problemima, kao što su korupcija, kriminal, ekonomske reforme, jer, smatra Husović, nema daljih integracija, bez rješvanja svih ovih bolnih pitanja.
Predsjednik BS smatra da se odnos države prema bošnjačkom narodu popravio otkad je ta partija postala dio vlasti: ”Smatrali smo da, kroz institucije vlasti, najbolje možemo doprinijeti većem prisustvu pripadnika bošnjačko-muslimanskog naroda na mjestima gdje se donose odluke i, samim tim, da tako možemo upravljati odreðenim procesima, a ne samo da budemo puki posmatrači”.
Napominjući da je BS odabrala pravi put ulaskom u vlast, Husović ističe da je BS uspjela u tome da bošnjački narod izaðe iz inferiornosti u kojoj se nalazio, pogotovo nakon poznatih dešavanja 90-ih godina.
“Naravno, tih problema je mnogo, oni su višedecenijski, nataloženi, neke teško uočavate na prvi pogled. Mi smo tek na početku tog puta. Meðutim, ispravnost naše odluke i puta koji smo izabrali, potvrdili su i naši birači na nedavno održanim lokalni izbori, na kojim je BS, nastupajući samostalno u svim gradovima, osim Podgorice, gotovo udvostručila broj odborničkih mandata”, ocjenjuje Husović.
Povodom ocjena iz suparničkih stranaka da je BS ušla u vlast isključivo zbog privilegija svojih funkcionera, Husović odgovara da nijednu partiju ne doživljava suparnikom.
“Mi smo pokazali, da unutar bošnjačko-muslimanskog naroda, pogotovo ako mislimo na one birače koji svoje povjerenje daju nacionalnim partijama, BS nema ni suparnike, niti partije koje su dorasle da učestvuju u izbornim procesima. Najbolji dokaz su i prošlogodišnji parlamentarni i nedavni lokalni izbori, stoga se nečije ocjene o našem djelovanju ne mogu uzeti za mjerodavne i ne mogu biti predmet nikavih ozbiljnijih komentara”, naglašava predsjednik BS.
Predlog izbornog zakona dobar za manjine
Husović kaže da je BS zadovoljna novim predlogom izbornog zakona.
“Izborne liste koje na izborima učestvuju za izbor autentičnih zastupnika manjiskih naroda u raspodjeli mandata učestvuju preko zbirne liste koju čine izborne liste konkretne manjinske zajednice koje su osvojile najmanje 0,7% važećih glasova, sa ukupnim brojem glasova zbirne liste. To znači da je cenzus 0,7% umjesto 3%. Plastičan primjer – ako je jedna stranka osvojila 1,5% glasova, a druga 0.7% glasova, zbir je 2,2% i daje dva poslanika, to jest stranka sa 0,7% ima jedan mandat. Mislim da je u ovakvom prijedlogu očevidna afirmativna akcija”, naglašava Husović.
Voða BS očekuje da će tokom jeseni biti usvojen izborni zakon s obzirom da je stiglo mišljenje Venecijanske komisije.
Ðukanović može da ode samo svojevoljno
Na pitanje da li najavljeno povlačenje iz Vlade premijera Mila Ðukanovića i razvoj situacije u DPS može uticati na saradnju BS i DPS i položaj BS u Vladi, Husović je istakao da je saradnja BS sa DPS-om zasnovana na sličnom poimanju jačanja državnosti Crne Gore, demokratizaciji, ostvarivanju manjinskih prava, ekonomskim reformama, regionalnoj stabilnosti, evropskim integracijama i ulasku Crne Gore u NATO.
“Mislim da BS ima svoj jasan i prepoznatljiv program, da je utemeljena u biračkom tijelu i jasno profilisana na političkoj sceni. Samo na osnovu programskih ciljeva i zajedničkih ili sličnih opredjeljenja, naša saradnja je moguća sa odreðenim političkim snagama. Ako DPS bude i dalje temeljio svoje političko djelovanje na istim opredjeljenjima, nastavićemo saradnju i u izvršnoj vlasti. Mislim da to ne zavisi od pojedinaca, već od strateških opredjeljenja, jedne velike i dobro organizovane političke strukture i da tu ne bi trebalo da bude bitnijih promjena”, ocijenio je Husović.
On je dodao da je za godinu dana koliko obavlja funkciju ministra imao dobru saradnju sa Ðukanovićem: “Mislim da je Ðukanovićeva pozicija veoma dobra i u Crnoj Gori i u meðunarodnoj javnosti, a da će eventulano povlačenje biti samo plod njegove lične procjene ili izbora”.
Biće promjena na političkoj sceni
Odgovarajući na pitanje da li dozvoljava mogućnost ulaska BS u opozicioni savez uoči nekih narednih izbora, Husović je rekao da je “poznato da je u politici mnogo toga moguće”.
“Vjerujemo da će politička scena doživjeti odreðenu prekompoziciju, možda i već na narednim izborima. Neke opozicione partije su značajno, makar deklarativno, promijenile svoju političku retoriku, svoj imidž, čak i vrijednosni sistem za koji se zalažu. Meðutim, prethodni izbori su pokazali da savez bošnjačkih političkih struktura sa opozicijom nije baš primamljiv za bošnjačke birače, da oni tako sklepanim savezima ne daju povjerenje, jer je riječ, prije svega, o pojednicima, koje niko ne prepoznaje kao značajne bošnjačke političke subjetke. Njihov ulazak u opozicioni savez nije donio nikakvu korist ni Bošnjacima ni njima samima, neke su i ugašene, a udružena opozicija je najmanje profitirala od toga. Na nekim, narednim izborima, će moguće je stvari biti drugačije jer je politika polje širokih kombinacija i nijednu ne treba u potpunosti isključivati”, kazao je Husović.
On smatra da je sve što je dogovoreno izmeðu DPS i BS djelimično realizovano i da će kvalitet dalje saradnje zavisiti od volje DPS da po “dubini i u svim segmentima realizuje ostatak koalicionog sporazuma”.
“S obzirom na rezultate koje je BS ostvarila samo godinu dana nakon ulaska u vlast i povjerenja oko 12.000 birača mislim da smo donijeli ispravnu odluku. Sve ovo naravno ne znači da sjutra ta odluka ne može biti preinačena u neku drugu, kada politički interesi to diktiraju. U svakom slučaju, nemam dileme oko toga da je interes Bošnjačke stranke da bude dio vlasti i da bude pristuna u institucijama, jer samo na taj način, kroz kreiranje i donošenje odluka, može pomagati svom narodu”, ističe Husović

A.SADIKOVIÆ
Preuzeto sa Bosnjackstranka.org