Zabarikadiran traži zaostale plate

Invalid rada Halko Društinac, koji je javnosti poznat po
tome što je nedavno nekoliko dana držao zakucan ekser u šaci,
zabarikadirao se u jednoj od opštinskih kancelarija zahtevajući isplatu
zaostalih zarada.

 

Društinac je rekao da višemesečni štrajk njega i njegovih kolega nije
imao nikakvog efekta i da su zato morali da preduzmu radikalnije mere.
On je objasnio da je deo njegovih kolega štrajkača i dalje u Udruženju
novopazarskih tekstilaca, dok je drugi deo na samo njima znanoj lokaciji
koju nije želeo da otkrije jer oni spremaju iznenaðenje ukoliko im u
najkraćem roku ne budu isplaćena njihova potraživanja od države.

Nekolicina invalida rada i hendikepiranih lica, bivših radnika "Iskra
metala" traže isplatu neisplaćenih ličnih dohodaka i isplatu razlike u
ličnim dohocima od 1991. do 2003. godine. Društinac tvrdi da se
štrajkačima duguje oko 11,2 miliona dinara ukupno po pravosnažnoj
presudi koja se već pet godina ignoriše.