IUNINP: Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli svečano je potpisan ugovor o akademskoj saradnji izmeðu Univerziteta u Novom Pazaru i Univerziteta u Tuzli.

Delegaciju Univerziteta u Novom Pazaru predvodili su rektor, prof. dr
Mevlud Dudić i dekan departmana za prirodno-tehničke nauke, prof.dr
Æamil Sukić i tom prilikom čestitali su novoizabranom rektoru prof. dr
Enveru Haliloviću na imenovanju na ovu značajnu funkciju.

Prilikom potpisivanja ugovora o akademskoj saradnji rektori oba
Univerziteta istakli su značaj akademske saradnje i kulturnog
povezivanja ovih prostora kao i to da će Univerziteti meðusobno pružati
svu neophodnu podršku u širenju znanja.

Izvor: UNINP.edu.rs