Otpuštanje policajaca Bošnjaka i Albanaca

Bošnjačka stranke će od nadležnih tražiti da se preispitaju slučajevi
otpuštanja radnika Granične policije, te da se tačno utvrdi po kojem se
kriterijumu to sprovodi, zbog objektivne sumnje da se radi o
tendencioznoj pojavi, na štetu pripadnika policije bošnjačke I albanske
nacionalnosti.

Insistiraćemo da se ovaj slučaj ispita i utvrde sve činjenice, jer je riječ o veoma osjetljivom pitanju, posebno zbog toga što se radi o instituciji u kojoj je i do sada bila jasno uočljiva nesrazmjerna zastupljenost pripadnika manjinskih naroda.

Bošnjačka stranke je, u više navrata, tražila preispitivanje sličnih pojava u Upravi policije, ali je najčešće iznošeno opravdanje da je riječ o racionalizaciji, kao i uvjeravanje da u tome nema diskriminacije. Isto tako, podsjećamo da smo svojevremno tražili I preispitivanje slučaja prijema na Policijsku akademiju, kada je utvrðeno da se zaista radilo o selektivnom postupanju, odnosno diskriminaciji prema učenicima bošnjačke I albanske nacionalnosti.

Medjutim, sada se radi o podacima koji veoma jasno upućuju da je riječ o selektivnom otpuštanju iz službe, u kojoj je evidentno da pripadnika bošnjačke I albanske nacionalnosti, nema ni u približnom broju koji odgovara realnosti. Takoðe, ukazujemo da je nesrazmjerna zastupljenost očigledan I u rukovodećem kadru ove institucije u opštinama, odnosno područjima u kojima pripadnici manjinskih naroda žive u većinskom ili značajnijem broju.

Nadamo se, ipak, da će nadležni, pažljivo preispitati ovaj slučaj i zaustaviti ovu pojavu, te da će se u Upravi policije ozbiljnije pozabaviti pitanjem nesrazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, u svim njenim strukturama I na svim nivoima.

Naravno, tražimo da se ponajviše vodi računa o stručnim referencama i profesionalizmu, što ne predstavlja nikakvu prepreku , jer sposobnih , stručnih I kompetentnih profsionallaca ima I medju Bošnjacima I Albancima, ništa manje nego u drugim narodima u Crnoj Gori.

Informativna služba
Bošnjačke stranke