PayPal verovatno 2011.

Graðani Srbije trebalo bi da sledeće godine dobiju mogućnost
plaćanja putem PayPala, izjavila je ministarka za telekomunikacije
Srbije, Jasna Matić.
"Mi smo s njima u stalnoj komunikaciji i PayPal tvrdi da će biti prisutan na našem tržištu, ali se to nikako ne dešava. Sada imamo neka relativno čvrsta obećanja da će sledeće godine Srbija biti uvrštena meðu zemlje gde PayPal funkcioniše, ali to ne zavisi od nas nego od same firme i njihove poslovne politike", rekla je Matićeva u intervjuu portalu EurActiv.rs.

Na pitanje zašto PayPal toliko okleva sa dolaskom u Srbiju, Matićeva je rekla da srpsko tržište nije veliko, kupovna moć je relativno mala, a ulazak na tržište iziskuje ulaganja.

Prema njenim rečima, PayPal će graðanima omogućiti pouzdan i bezbedan sistem plaćanja, a firmama otvoriti vrata za izvoz robe u inostranstvo.

Kako je dodala, da bi taj mehanizam dobro funkcionisao, potrebno je da carinski sistem bude efikasan, a troškovi carinjenja, špedicije i transporta niski, što u Srbiji nije slučaj.

"Ministarstvo za telekomunikacije je osnovalo radnu grupu za identifikaciju svih tih prepreka, pozvali smo i dobili članove iz svih relevantnih institucija – ministarstava finansija, trgovine i ekonomije i Narodne banke Srbije, kako bismo u jednom trajnom procesu pokušali da unapredimo elektronsku trgovinu", kazala je ona.

Govoreći o modernizaciji državne uprave, Jasna Matić je rekla da se priprema zakon koji će obavezati upravu da graðanima omogući da deo poslova obave preko interneta, kao i da bi zakon trebalo da bude gotov do sredine 2011. godine.

Graðanima bi bilo omogućeno da na internetu pronaðu informacije o uslugama državne i lokalne uprave, da preuzmu formulare za dobijanje potvrda, a u idealnom slučaju da obave posao preko interneta uz pomoć elektronskog potpisa.

Na pitanje kako će Srbija nadoknaditi kašnjenje za EU u pogledu razvoja elektronske uprave i informacionog društva, ona je kazala da Srbija približavanjem EU dobija sve veći pristup evropskim fondovima koji će joj pomoći da dostigne evropske standarde, i dodala da je i Vlada Srbije ponovo počela da ulaže u taj sektor.

"Kod nas je, pored zaostatka, veliki problem jer je naša vlada na prvi znak krize obustavila ulaganja u informacione tehnologije, ali na sreću, to je kratko trajalo i sada se te investicije ponovo vraćaju na onaj nivo koji je neophodan da bismo dostigli zemlje EU", kazala je ministarka.

Na pitanje da li će i nakon prodaje Telekoma Vlada Srbije moći da utiče na cene tog operatera, ona je kazala da će se za Telekom i dalje za poskupljenje tražiti odobrenje od Ratela pošto je dominantan operater na tržištu.

Matićeva je kazala da je Ministarstvo za telekomunikacije odgovorilo na sva pitanja iz Upitnika Evropske komisije i ocenila da je tržište telekomunikacija uglavnom usklaðeno sa EU.

Matićeva je kazala da u narednoj godini očekuje nastavak liberalizacije tržišta interneta, koje je liberalizovano u zakonima, ali je za bolju ponudu i niže cene potrebno razvijati infrastrukturu.

"Već sada imamo nekoliko investicionih projekata, pre svega u polaganju optičkih kablova i sugurno je da će vrlo uskoro i tu početi da funkcionise jedan efikasan tržišni mehanizam koji treba da dovede do pada cena", kazala je ona.
Matićeva je kazala da u 2011. očekuje napredak i u domenu televizijske ponude, budući da u domenu kablovskih mreža graðani za sada često nemaju veliki izbor operatera.

Izvor: Beta