Izabrano novo rukovodstvo Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj

ImageSabor Islamske
zajednice Bošnjaka u Njemačkoj je na svojoj konstituirajućoj sjednici
28.05.2011. g. u Mannheimu obavio i izbor novog rukovodstva Zajednice. Prema
izbornom procesu ovo je bio zadnji, treći, izborni krug u kojem je Sabor birao
rukovodstvo IZBNJ od kandidata koji su na regionalnim nivoima dobili najveći
broj glasova.

 1. Za predsjednika
  Mešihata izabran je dr. Nedim Makarević.
 2. Za vjerskog poglavara Pašo
  ef. Fetić.
 3. Za zamjenika Mešihata
  izabran je Hamid ef. Pintol.
 4. Za generalnog
  sekretara Džafer ef. Gračić.
 5. Za blagajnika je
  izabran Sulejman ef. Spahić.
   

Za članove Mešihata sa
nivoa regija/medžlisa iz reda imama i džematlija izabrani su:

 1. Za regiju/medžlis
  Hamburg-Berlin Aldin ef. Kusur i dr. Edin Dudo
 2. Za regiju/medžlis
  Düsseldorf Mehmed ef. Jakubović i Sućeska Armin
 3. Za regiju/medžlis
  Frankfurt Ishak ef. Alešević i Šefket Zukić
 4. Za regiju/medžlis
  Stuttgart Bilal ef. Hodžić i Nihad ef. Alihodžić
 5. Za regiju/medžlis
  München Bahrudin ef. Omeragić i Ermin Merdanović

Izborna komisija
Sabora će, prema zakonskim regulativama o udruženju graðana (Vereinsrecht) SR
Njemačke, sačekati 15. dana od dana provedenih izbora da ovi izbori budu i
pravno validni. Ovaj rok od petnaest dana je predviðen za pritužbe ili žalbe na
sam tok provedbe izbora ili eventualno odustajanje od dužnosti izabranih
kandidata. Nakon toga novoizabrano rukovodstvo će pristupiti zakonom
predviðenim procedurama registracije i preuzimanja dužnosti.

U izbornoj proceduri u
Saboru je učestvovalo 42 sabornika sa 59 glasova. Broj glasova je bio u
zavisnosti od džematskog broja glasova. Šest sabornika nije prisustvovalo
izborima od ukupno 48. džemata koliko je imalo prava glasa. Prijave za
džematsko pravo glasa koje su stizale nakon 08.05.2011 nisu bile relevantne na
dan izbora, tako da je odreðenim džematima ostavljena mogućnost učešća u radu
Sabora nakon ovih izbora.

Opširniji izvještaj sa
zasijedanja Sabora u kojem bi trebalo da bude više detalja o samom procesu i
izabranim kandidatima javnosti će biti dostupan u narednim sedmicama.

IGBD.eu