Silom na štrajkače TK Raška

Štrajkači TK
Raška koji duže vremena štrajkuju pred zgradom lokalne samouprave u Novom
Pazaru napadnuti su jutros od strane visokog funkcionera lokalne samouprave u
Novom Pazaru Fevzije Murića koji je prema svjedočenju očevidaca udarao bolesnog
štrajkača, šećeraša i gurao žene koje izgladnjele štrajkuju zahtijevajući isplatu
zaostalih novčanih sredstava na osnovu sudskih presuda. Ubrzo nakon ovog
incidenta stigla je policija koja je u svom maniru, silom ugurala nekoliko
štrajkača, vukući ih za ruke i noge, većinom nemoćnih žena u policijsku maricu
i udaljila ih sa lica mjesta. 

Nismo
mogli saznati da li su štrajkači uhapšeni, i ako jesu zašto je to
učinjeno. Policija je uzimala radnicima TK Raška telefone sa snimcima
nasilja koje je provedeno nad nedužnim štrajkačima. Bilo je prisutno i
vozilo hitne pomoći koje je odvezlo bolesnog štrajkača šećeraša u
Zdravstveni centar. Za vrijeme ovih dešavanja lokalni čelnici su mirno
sa prozora opštinske zgrade posmatrali kako se provodi nepravda nad
gladnim narodom i štrajkačima koji traže svoje zaraðene zarade.

Policija je ovladala stepeništem koje vodi u zgradu novopazarske
lokalne samouprave, a štrajkači su ostali na platou ispred samog ulaza u
zgradu.

Izvor: SandzakPRESS.net