Istraga o ponašanju policije prilikom upada FTV-a u džamiju

ImagePolicija Tuzlanskog kantona pokrenut će internu istragu o ponašanju
službenika policije prilikom postupanja po prijavi za dogaðaje koji su
se desili u prostorijama džamije Islamskog centra u Živinicama, 23.
augusta 2011. g., prilikom upada ekipe Federalne televizije na
teravih-namaz i uznemiravanje vjernika tokom vršenja vjerskog obreda.

U dopisu koji je Ministarstvo
unutrašnjih poslova TK uputilo Muftijstvu tuzlanskom dodaje se da će o
rezultatima istrage biti blagovremeno obaviješteno i Muftijstvo
tuzlansko.

Takoðer, Regulatorna agencija za
komunikacije je obavijestila Muftijstvo tuzlansko da je pokrenula
službenu istragu o prilogu koji je emitovan na Federalnoj televiziji
vezano za upad ekipe Federalne televizije u džamiju u Živinicama i
uznemiravanje vjernika tokom obavljanja vjerskog obreda.

Isto tako, Institucija ombudsmena BiH je
obavijestila Muftijstvo tuzlansko da je zaprimljena žalba vezano za
upad ekipe Federalne televizije u džamiju u Živinicama i uznemiravanje
vjernika tokom obavljanja vjerskog obreda.

Rijaset.ba